Skip to main content Skip to main navigation

Hållbarhetspolicy

Hållbarhetspolicy

Hållbarhet är en naturlig del av vår verksamhet, och vi arbetar hela tiden för att förbättra oss i vår dagliga verksamhet, i analyserna och i rådgivningen. Vår hållbarhetspolicy beskriver mer detaljerat hur vi arbetar. I vårt newsroom finns alltid den senaste informationen om hållbarhetsanalyserna och information om olika hållbara investeringsstrategier.

Söderberg & Partners Hållbarhetspolicy

Söderberg & Partners-gruppen tar ansvar för den miljöpåverkan som uppkommer till följd av koncernens beslut och handlingar. Vi är medvetna om att vår affärsverksamhet påverkar miljön, både positivt och negativt. Vi är en del av finanssektorn som spelar en stor roll i samhället, både inom den ekonomiska utvecklingen och den miljömässiga. Därför eftersträvar vi att göra de bästa miljövalen i vår dagliga verksamhet och vi arbetar med ständiga förbättringar i vår analys och rådgivning.

Söderberg & Partners ambition är att över tid ta hänsyn både till de direkta och indirekta aspekterna av vårt agerande samt skapa en god struktur för att arbeta med hållbarhetsfrågor. Söderberg & Partners har en övergripande hållbarhetsansvarig och ett hållbarhetsråd, men hållbarhetsarbetet är allas ansvar. Söderberg & Partners handlingar gällande vårt miljöansvar är baserade på våra värderingar och etiska riktlinjer. Vår företagskultur bygger på följande värderingar:

  • Modig
  • Hjälpsam
  • Ansvarsfull
  • Driven

För Söderberg & Partners hållbarhetspolicy innebär det konkret följande:

 

Rådgivning och förvaltning

Vi strävar efter att rådgivare alltid ska ha tillgång till relevanta hållbarhetsanalyser. Hållbarhetsanalyser och ansvarsfullt ägande ska vara integrerade delar i rådgivningen och kapitalförvaltningen.

 

Analys och dialog

Dialog med produktleverantörer är en viktig del i arbetet med ansvarsfulla investeringar. Söderberg & Partners analyser är grunden för dialoger med produktleverantörer. Analyserna används som ett verktyg för att åstadkomma ständiga förbättringar.

 

Kompetens och medvetenhet

Söderberg & Partners påverkan är främst indirekt, genom de beslut som fattas i rådgivningen och genom våra val av leverantörer. Vi utbildar våra rådgivare och analytiker för att de ska vara välinformerade och kunniga inom området hållbarhet.

 

Energianvändning och resursförbrukning

Söderberg & Partners strävar hela tiden mot att minska våra kontors energianvändning och användningen av förbrukningsmaterial. Inköp ska följa Söderberg & Partners inköpspolicy.

 

Transporter

Söderberg & Partners eftersträvar att välja de mest miljöanpassade valen för persontransporter, t ex genom att när taxi anlitas, väljs i första hand bolag med stor andel miljöbilar (som drivs med el, biogas eller etanol). Vi väljer tåg framför flyg i den mån det är möjligt, men framförallt strävar vi efter att öka andelen möten som sker via videokonferens eller liknande. Resor ska följa Söderberg & Partners resepolicy.

 

Samhälle och ansvar 

Genom att ta ansvar både socialt och miljömässigt kommer Söderberg & Partners att bidra till hållbar utveckling i samhället samtidigt som det bidrar till en uthållig lönsamhet och ett starkt varumärke. Ekosystemet är nära sammankopplat med mänskliga handlingar och vi skall arbeta för att bidra med vår del. Den gemensamma nämnaren i vårt CSR-arbete är barn och ungdomar.

Antagen av Söderberg & Partners VD, Gustaf Rentzhog

Summer Camp

Söderberg & Partners upprepar succén och delar ut stipendium till 120 studiemotiverade ungdomar! Stipendiet är öronmärkt för Söderberg & Partners Summer Camp, ett spännande sommarläger som anordnas i samarbete med Lanterna Education.

Vad är Söderberg & Partners Summer Camp?
Summer Camp är en lägervecka där vi blandar undervisning med roliga aktiviteter och inspirerande föreläsningar. Undervisningen sker i ämnena biologi, kemi, fysik, matematik och engelska och bedrivs främst på engelska av lärare som är vana pedagoger och undervisar vid Lanternas övriga kurser.

Stipendiet kan sökas av studiemotiverade ungdomar födda 2003-2005. Tanken är att entusiasmera och väcka intresse för vidare studier på universitetsnivå. Vi hoppas även att ungdomarna kommer hem med många nya vänner och blir inspirerade av vad näringslivet har att ge! Vi har fyra timmars undervisning per dag, sedan finns möjlighet till aktiviteter som dans, beachvolley och vattensporter. Det kommer även att finnas roliga och inspirerande extraföreläsningar att ta del av på eftermiddagarna.

 

Vad ingår?
I stipendiet ingår all undervisning och alla aktiviteter, övernattning, måltider samt resa till och från Sigtuna. Det är fem undervisningsdagar och övernattning i totalt sex nätter.  

Hur ansöker och nominerar man?
Ansökan öppnar den 15 januari och stänger den 15 april. Formulären för att ansöka och nominera till stipendiet hittar du på denna sida. Du som rektor, lärare, annan vuxen eller kompis kan nominera någon du tycker bör få vårt stipendium. För att eleven ska vara med i processen behöver denne efter nomineringen själv registrera en ansökan inklusive betygsutdrag.

Elever kan också lämna en ansökan direkt till oss. Vi vill att du har godkända betyg, särskilt i engelska eftersom våra lärare är engelskspråkiga. Men annars är det viktigare för oss att du är motiverad att lära, studera och träffa likasinnade ungdomar!
 

Gilla Söderberg & Partners Summer Camp på facebook!

Har du frågor kring vårt Summer Camp är du varmt välkommen att kontakta oss:

Johan Silfverswärd, 072-855 50 48, 
johan.silfversward@soderbergpartners.se 

Vill du veta mer om Lanterna, klicka här.

Här kan du läsa om hur lämnade personuppgifter behandlas.

Kontakta oss