Ny strategirapport: Skakig men positiv inledning på 2023

25 maj 2023
Idag publicerar Söderberg & Partners den andra strategirapporten för året, där synen på de aktuella marknadsförutsättningarna summeras.

Sammanfattning av vår nuvarande syn

- Vår försiktigt positiva syn på aktiemarknaden består, och tar sig uttryck i en neutral allokering till globala aktier. Vi har samtidigt en liten övervikt mot nordiska aktier, som vi bedömer har goda möjligheter att överprestera.  Svenska konsumenter är förvisso bland de som är hårdast pressade, men här bör vi också se störst återhämtning, samtidigt som svenska företag överlag presterar väldigt bra. På global basis föredrar vi Nordamerika över Europa, och vi ser framförallt positivt på tillväxtinriktade sektorer, säger Marcus Tengvall, Head of Tactical Asset Allocation på Söderberg & Partners.

- Även när det kommer till räntemarknaden så är vår syn försiktigt positiv. Det är inte länge sedan investeringar i obligationer var olönsamma, men denna tid är förbi och det finns nu attraktiva investeringsmöjligheter på räntemarknaden. Vi bedömer att dessa framför allt går att hitta inom High Yield-segmentet, varför vi har en övervikt mot detta segment och en undervikt på stats- och bostadsobligationer, säger Marcus Tengvall.

Vi står fast vid vår allokering

Vad gäller allokeringen mellan olika sektorer så genomfördes några förändringar i januari, vilka överlag har spelat ut väl. Synen på sektorerna är i mångt och mycket oförändrad, varför inga ytterligare förändringar görs i nuläget. De förändringar som genomfördes i januari var följande:

  • Materialsektorn sänktes från ljusgrönt till neutralt betyg
  • Industrisektorn sänktes från neutralt till orange betyg
  • Dagligvaror höjdes från orange till neutralt betyg
  • Kommunikationstjänster höjdes från neutralt till ljusgrönt betyg

Du kan ta del av hela strategirapporten här.

Vid frågor, kontakta: