Skip to main content Skip to main navigation

Söderberg & Partners Asset Management S.A.

Fonderna förvaltas av Söderberg & Partners Asset Management S.A.. För information och dokumentation om fonderna samt fondbolaget besök bolagets hemsida. Där hittar du bland annat basfaktablad, riktlinjer och årsredovisning.

www.soderbergpartners.lu

Kontakta oss