Alecta värdesäkrar pensionerna

18 dec. 2016
Pensionsbolaget Alecta har beslutat att värdesäkra förmånsbestämda tjänstepensioner (ITP 2) med som mest 0,91 procent från och med januari 2017. Samtidigt höjs riskpremierna till följd av ökad sjuklighet och minskade premiereduktioner.

– Höjningen av pensionerna motsvarar inflationen, vilket innebär att vi värdesäkrar kundernas förmånsbestämda tjänstepensioner, säger Fredrik Palm, som är chefaktuarie och produktchef på Alecta.

Höjningen med 0,91 procent från och med januari 2017 gäller för personer som gått i pension de två senaste åren, alltså under 2015 eller 2016. De som gick i pension före 2015 får nöja sig med en höjning på 0,59 procent.

– Det beror på att år 2014 var inflationen negativ, utan att vi för den skull minskade pensionerna, säger Fredrik Palm, som tillägger att de vid sina beräkningar använder sig av det traditionella inflationsmåttet, det vill säga ökningstakten i konsumentpriserna (KPI).

Beslutet om höjningen omfattar både pensioner under utbetalning samt intjänade pensionsrätter, det vill säga så kallade fribrev.

Höjda riskpremier

Samtidigt med höjningen av pensionerna så höjs premierna för sjuk- och premiebefrielseförsäkring.

– Anledningen är ökade sjuktal, och i premiehöjningen ingår även en minskning av premiereduktionen med 10 procentenheter till 65 procent, förklarar Fredrik Palm.

De totala kostnaderna för riskpremierna, som är den andel av premien som försäkringsbolaget tar ut för försäkringsskydd, till exempel premiebefrielseförsäkring eller efterlevandeskydd, förväntas öka från 1,2 till 2 miljarder kronor under 2017.

Premien för tjänstegrupplivförsäkring TGL sänks från 36 till 32 kronor per månad och anställd.