Dina viktigaste siffror 2017

8 feb. 2017
Här följer några viktiga siffror att hålla reda på under 2017.

Arbetsgivaravgifter

Arbetsskadeavgift 0, 20 %

Allmän löneavgift 10, 72 %

Arbetsmarknadsavgift 2, 64 %

Efterlevandepensionsavgift 0,7 %

Föräldraförsäkring 2, 60 %

Sjukförsäkringsavgift 4, 35 %

Ålderspensionsavgift 10, 21 %

Undantag

För anställda som är födda 1937 och tidigare ska en särskild löneskatt på 6,15 % betalas.
För anställda som är födda 1938 -1951 ska särskild löneskatt och ålderspensionsavgift betalas med 6,15 % + 10,21 %, dvs. 16,36 %.

Egenavgifter

Allmän löneavgift 10, 72 %

Arbetsmarknadsavgift 0,10 %

Arbetsskadeavgift 0, 20 %

Efterlevandepension 0, 70 %

Föräldraförsäkring 2, 60 %

Sjukförsäkringsavgift 4, 44 %

Ålderspensionsavgift 10, 21 %

Undantag

Personer som är födda 1938–­1951 betalar särskild löneskatt och ålderspensionsavgift med 6,15 % +10,21 %, dvs. 16,36 %.

Personer som är födda 1937 och tidigare betalar särskild löneskatt för aktivt bedriven näringsverksamhet med 6,15 %.

Den som bedriver passiv näringsverksamhet betalar särskild löneskatt med 24,26 % i stället för egenavgifter.

Schablonavdrag egenavgifter

Födda 1938-1951 15 %

Födda 1937 el. tidigare 6 %

Passiv näringsverksamhet 20 %

Bilersättning (även kallat skattefri milersättning)

Egen bil 18, 50 kronor per mil

Förmånsbil: Diesel 6, 50 kronor per mil, övriga drivmedel 9,50 kronor/mil

Gåvor till anställda (skattefria)

Julgåva 450 kronor inklusive moms

Jubileumsgåva 1 350 kronor inklusive moms

Minnesgåva 15 000 kronor inklusive moms

Kostförmån

All kost som obligatoriskt ingår i priset för resa eller boende är skattefri

Frukost 45 kronor per dag

Lunch eller middag 90 kronor per dag

Vid minst tre måltider 225 kronor per dag

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppen bestäms av regeringen och påverkar t.ex. beräkningar av skattefria traktamenten och förmåner, avdragsgränser och brytpunkter för beskattning.

Prisbasbeloppet inkomstår 2017 är 44 800 kr
Förhöjt prisbasbelopp inkomstår 2016 är 45 700 kr

Representation

Nya regler från 1 januari 2017

Om du har representation kan du få göra avdrag för moms på kostnader för måltider eller liknande förtäring.

Underlaget får vara högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle. Du kan göra avdrag med högst 36 kronor per person om kostnaden enbart gäller mat.

Reseavdrag

Vid resor till och från arbetet samt resor med egen bil i tjänsten får avdrag göras med 18,50 kr per mil. Resor till och från arbetsplats får dras av med högst 11 000 kr.

Har du förmånsbil medges avdrag med 6,50 kr per mil för diesel och 9,50 kr per mil för övriga drivmedel (t.ex. bensin, el eller etanol).

Traktamente inom landet

Skattefria belopp då resan kombineras med övernattning:

Halv dag 110 kronor (Start efter kl. 12 eller avslut före kl. 19)

Hel dag 220 kronor (Start efter kl. 12 eller avslut före kl. 19)

Efter tre månader 154 kronor per hel dag

Nattschablon 110 kronor

Endast resa med övernattning är avdragsgiltig

 

Källa: Skatteverket.se