Måste löner vara ett känsligt ämne?

13 juni 2022
Löner och löneutveckling har sedan länge varit ett känsligt ämne som ofta tystas ned. Något som du inte ska prata öppet om – och inte heller bör fråga andra om. Varför är det egentligen så? Och hur hanterar vi den känsliga lönefrågan när kraven på transparens ökar?

Det är viktigare än någonsin att företag skapar förutsättningar som möjliggör öppna samtal om löner och löneutveckling. Nya regler och direktiv ställer allt högre krav på transparens, samtidigt som intresset för ersättningsrelaterade frågor växer bland företagens medarbetare.

Lönefrågan behöver inte vara känslig – om arbetsgivaren kan motivera sina ersättningar. Men det är ofta just där skon klämmer. Många tycker att det är svårt att motivera sina lönenivåer och det finns löneskillnader som kan vara svåra att försvara.

Omotiverade löner upplevs orättvisa, något som är förödande för motivationen enligt en tidigare forskningsprojekt som har finansierats av Svenskt Näringsliv*. Studien visar att en rättvis, legitim och transparent lönesättning är viktigare för prestationen och motivationen, än själva lönen.

En tydlig ersättningsstruktur gör lönefrågan mindre laddad

För att kunna möta kraven på transparens, behöver företagen anpassa sig och arbeta aktivt för att skapa en logisk ersättningsstruktur. Strukturen hjälper till att motivera dina medarbetares löner och kan användas i såväl intern som extern kommunikation. Det blir en stabil grund som kan:

 • öka medarbetarnas motivation
 • hjälpa er att nå företagets mål
 • attrahera och behålla viktig kompetens

Så skapar du en logisk ersättningsstruktur

En ersättningsstruktur som har skapats på rätt sätt, kan göra stor skillnad för såväl medarbetarnas trivsel som för bolaget framgång. Vi ger dig några tips på vad du ska tänka på när ni skapar er struktur.

 • Skapa en struktur som stöttar era affärsmål och visioner
  Strukturen måste premiera beteenden som är linje med bolagets strategi och era långsiktiga intressen. En struktur som inte är i linje med företagets strategi, kan istället generera stora förluster. Något som kan leda till att viktiga medarbetare slutar eller att det individuella risktagandet ökar, till förmån för kortsiktiga vinster.
 • Motivera era ersättningsnivåer
  Vi ser allt fler regleringar som ska öka transparensen kring ersättningar och löner. Allt pekar på att det bara är en tidsfråga innan information om marknadslönenivåer kommer att vara mer lättillgänglig – för alla. Det kommer att sätta stor press på bolagen som behöver kunna försvara sin ersättningsstruktur och motivera sin lönesättning. Företag som har en tydlig motivering till medarbetarnas ersättningsnivåer, kommer att bli mer attraktiva som arbetsgivare.
 • Jämför och presentera totalersättningen – inte grundlönen
  Det är vanligt att likställa ersättning med grundlön. Men i själva verket utgörs medarbetarens totalersättning av flera delar. Genom att jämföra lönenivåer ur ett totalersättningsperspektiv (där alla delar i ersättningen räknas samman), kan du kommunicera och motivera ersättningsnivåerna till dina medarbetare på ett tydligare sätt.
 • Räkna på utfallet utifrån flera scenarion
  En viss del av medarbetarens totalersättning utgörs ofta av en rörlig ersättning. Denna del kan exempelvis styras av medarbetarens prestation och företagets framgång. Totalersättningen över tid kan därför skilja sig åt mellan bolag med liknande ersättningsstrukturer. För att säkerställa att totalersättningsnivåerna är konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva över tid, bör du därför räkna på utfallet av den totala ersättningsnivån, utifrån flera tänkbara scenarion. Totalersättningen kan även se ut att ligga på samma nivå vid en viss tidpunkt, men sedan skilja sig mer åt över tid. Tänk därför på att även jämför lönerna med en längre tidshorisont. På så sätt skapar du en strategisk fördelaktig och långsiktigt hållbar ersättningsstruktur.
 • Jämför relevanta roller
  Ofta jämförs ofta liknande roller eller titlar i marknadsjämförelser av ersättningsnivåer. Det är dock många faktorer som styr vilka roller som egentligen är relevanta att jämföra. På arbetsmarknaden finns det numera en uppsjö av titlar, vilket gör att skillnaden mellan titel och roll ökar. Därför bör du jämföra roller som har liknande arbetsuppgifter och ansvar, oavsett titel.

Marknadsjämförelsen hjälper dig att skapa en bra ersättningsstruktur

Det är viktigt att du har insyn i vilka marknadslöner som gäller för vilka roller – och hur ni ligger till i jämförelse liknande bolag. Det kan vara direkt avgörande för att behålla nyckelkompetens i bolaget. Medarbetare med specialistkompetens är ofta eftertraktade på marknaden, speciellt av er konkurrenter. Med en god insikt i marknadslönenivåer för era nyckelroller, kan du säkerställa att affärskritiska medarbetare erbjuds en konkurrenskraftig ersättning.

När du gör dina jämförelser är det viktigt att du jämför relevanta roller och tittar på totalersättningen, som nämndes tidigare. Tänk även på att jämförelsen är en färskvara och det är därför viktigt att du håller dig uppdaterad över tid.

Vi skapar årligen en rapport som visar rådande marknadslönenivåer och dess utveckling bland svenska börsbolag. Om du är nyfiken, kan du beställ ditt exemplar av På tal om lön.

Vill du ha hjälp att ta fram en ersättningsstruktur som stöttar er verksamhet?

Vi kan hjälpa dig att förstå marknadslöneläget för specifika roller, utvärdera er nuvarande ersättningsstruktur och anpassa strukturen så att den går i linje med företagets strategi och stöttar er på vägen mot era affärsmål.

Fyll i formuläret nedan så kommer en av våra kollegor från Novare Pay Consulting att kontakta dig för att berätta mer!


*Källor:

Lönen inte viktigast för motivationen | Svenskt Näringsliv

Olika syn på rättvis lön | Svenskt Näringsliv

Kontakta oss