Hållbarhet

Hållbara medarbetare

För Söderberg & Partners handlar hållbara medarbetare om att hitta balansen i tillvaron och aktivt verka för ett hållbart arbetsliv.

Vårt mål är att alla våra medarbetare ska känna ett stort engagemang och intresse för sina arbetsuppgifter. Engagemang bidrar till välmående, men för att få personlig balans är det också viktigt med återhämtning och fysisk aktivitet.

Vi har väl upparbetade rutiner för att stimulera till friskvård och hantera situationer där medarbetare behöver hjälp och stöd. Bland annat har vi friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring och en förebyggande hälsoförsäkring som kan användas när man behöver stöd och råd kring sitt mående. Vi försöker att underlätta föräldraskap och har en lösningsinriktad attityd kring att lösa vardagspusslet.

Vi arbetar aktivt med att fånga upp områden där vi har potential att utvecklas för att kontinuerligt utveckla den höga trivseln och engagemanget på arbetsplatsen.

Våra medarbetar­undersökningar visar att:

  • 96 % känner sig motiverade och engagerade på jobbet
  • 97 % känner stor frihet att ta självständiga initiativ
  • 99 % upplever att det finns en bra kultur och värdegrund på arbetsplatsen
  • 97 % tycker att det finns en inkluderande kultur avseende människors olikheter
  • 96 % tycker att man kan säga sin åsikt även om chefen är av en annan mening

Hållbarhet & miljö

En av Söderberg & Partners målsättningar är att utveckla och förnya branschen, vilket också gäller vårt hållbarhetsarbete. Det största påverkansarbetet vi gör är det som sker i vår hållbarhetanalys av olika produkter och i vår rådgivning, men vi arbetar även aktivt för att förbättra vårt eget miljö- och hållbarhetsarbete.

För Söderberg & Partners innebär hållbarhet att ta ansvar för den påverkan vi har på vår omgivning.

Som en av de ledande aktörerna på finansmarknaden kan Söderberg & Partners bidra till en mer hållbar utveckling inom såväl ekologisk- och social-, som ekonomisk hållbarhet. Genom att ta ansvar både socialt och miljömässigt kommer Söderberg & Partners att bidra till hållbar utveckling i samhället.

Söderberg & Partners är miljöcertifierade enligt den internationella standarden ISO 14001. Hållbarhet är en naturlig del av vår verksamhet, och vi arbetar hela tiden för att förbättra oss i vår dagliga verksamhet, i analyserna och i rådgivningen.

Hållbarhetsanalys

Våra rådgivare har alltid tillgång till relevanta hållbarhetsanalyser som tillsammans med ansvarsfullt ägande ska vara integrerade delar i rådgivningen och kapitalförvaltningen. Vi utbildar fortlöpande våra rådgivare och analytiker för att de ska vara välinformerade och kunniga inom området.

Hållbarhetsredovisning

Vi presenterar årligen en Hållbarhetsredovisning för att beskriva hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor och hur vi gör skillnad, samt vilka mål vi vill uppnå.

Klimatkompensation

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete kompenserar vi för organisationens direkta klimatpåverkan, det innefattar bl.a. våra transporter och uppvärmning av kontorsfastigheter i länder där denna klimatdata finns att tillgå. 

CSR-dag

För att uppmuntra till samhällsengagemang erbjuds våra medarbetare en CSR-dag per år. Läs mer. 

CSR-samarbeten

Söderberg & Partners samarbetar med ett flertal organisationer där fokus ligger på barn och ungdomars hälsa och välmående. Många av våra medarbetare är engagerade i sociala projekt och vi erbjuder våra medarbetare en arbetsdag per år för att arbeta med välgörenhet.

Läs mer om våra samarbetspartners och CSR-projekt som vi bedriver.