Om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners är en av Sveriges ledande rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella tjänster. Vi erbjuder ekonomisk, finansiell och juridisk rådgivning med hänsyn till kundens helhetssituation. I vår palett finns också en mängd digitala system och verktyg för rådgivning och HR-stöd inom People Management.

Om oss

Söderberg & Partners vision är att arbeta proaktivt idag för att du ska leva ett rikare och tryggare liv imorgon. Det handlar i grund och botten om att privatpersoner, företagare, chefer, medarbetare eller företrädare för en organisation ska få de bästa lösningarna för just sin situation. Det handlar om att hjälpa till att fatta välgrundade beslut som ska göra livet och vardagen enklare, både nu och i framtiden. För att möjliggöra det vilar vårt arbete på en värdegrund där personlig hänsyn, gedigen analys och öppenhet utgör hörnstenarna.

Var finns vi

Vi har kontor runtom i Sverige, från Malmö i söder till Luleå i norr. Huvudkontoret är placerat centralt i Stockholm på Stureplan 8.

Söderberg & Partners har en hög tillväxttakt och förutom i Sverige så bedriver vi även verksamhet i Norge, Danmark, Finland, Nederländerna, Luxemburg, Spanien och Storbritannien.

Medarbetare 2023

Medarbetare Sverige: över 2000
Medarbetare i koncernen: över 4000
Könsfördelning: 42 % kvinnor, 58 % män

Branschens nöjdaste kunder

Söderberg & Partners har tolv år i rad fått bäst betyg av alla försäkringsförmedlare i Svenskt Kvalitetsindex (SKI) årliga undersökning. Våra kundundersökningar visar även att vi skapar både tydliga mervärden och har förståelse för kundens unika behov.

Historik

Söderberg & Partners bildades 2004 då en kärna av nio analytiker, under ledning av vd Gustaf Rentzhog, lämnade ett av Nordens stora finansbolag. Per-Olof Söderberg gick in som huvudägare och deltar sedan dess aktivt inom verksamheten, bland annat som styrelseordförande.

Läs mer om vår historik