Kultur & värderingar

Våra värderingar

Det är vår orädda inställning och ansvaret mot kunden som har skapat den kultur vi har idag. På Söderberg och Partners är vi modiga, ansvarsfulla, hjälpsamma och drivna. Värderingarna kan innebära olika saker beroende på vilken roll man har, men framför allt beroende på vem man är som person.

Många medarbetare söker sig till oss för att få möjlighet att utvecklas i en miljö som präglas av engagemang och en möjlighet att kunna testa nya infallsvinklar och göra verklighet av sina idéer.

Engagemang på Söderberg & Partners betyder:

  • Att du brinner för att utvecklas
  • Att du brinner för kunderna
  • Att du brinner för att företaget utvecklas
  • Att du brinner för ditt jobb
  • Att du brinner för dina kollegor

Vad är unikt med Söderberg & Partners kultur?

Vi tror på värdet av att tänka annorlunda och ständigt ifrågasätta, förändra och utveckla det traditionella arbetssättet i vår bransch. Våra medarbetares driv att hela tiden göra saker bättre är oerhört viktigt för oss. Modet att ifrågasätta befintliga strukturer och produkter, samt ansvaret för kunden, har byggt stora delar av vår framgång. Den kreativa glöden och skaparlusten är stark och gör Söderberg & Partners till en dynamisk arbetsplats med stort fokus på nya lösningar och eget ansvar.

Vi tror på eget ansvar

Klimatet är upp­muntrande och prestigelöst. Alla medarbetare tar aktivt ansvar för sig själv, arbetskamra­terna, verksamheten och arbetsklimatet. Våra medarbetare ansvarar för att ständigt förbättra för både kunden och företagets bästa.

Ledningen är lättillgänglig och organisationen har korta kommunikationsvä­gar - det ska vara enkelt att föra fram åsikter och idéer. Vi vill att företaget ska utvecklas med och av medarbetarna.

Vi tror på mångfald

Söderberg & Partners har sedan start arbetat för att utveckla, förnya och revolutionera det traditionella arbetssättet i branschen. För oss innebär det inte enbart att vara drivande i att utveckla den svenska försäkringsmarknaden, utan även vara drivande i frågor kring jämställdhet. Näringslivet har historiskt sett varit övervägande mansdominerat, även om vi börjar se en förändring. Mångfald bland våra medarbetare är därför en viktig faktor. För oss handlar mångfald inte enbart om män och kvinnor, utan vi tror att det finns ett stort värde i att ha medarbetare med skilda kompetenser, erfarenheter och referensramar.

Vi tror på förtroende

Hela vår affär och relation med våra kunder bygger på förtroende. Ett förtroende vi måste förtjäna varje dag. Ska vi behålla det hos våra kunder är det nödvändigt för oss att alla medarbetare delar våra värderingar och grundsynsätt. Vi är övertygade om att nöjda medarbetare även ger nöjda kunder.