Veckoanalysen 13–17 november
Bra förutsättningar för börsen

Rivstarten i början av november har följts upp av en mer försiktig utveckling på världens börser. Fokus är fortsatt på marknadsräntorna som vi bedömer toppade i oktober. Vi ser därför bra förutsättningar för nordiska aktier och ränteplaceringar i dagens marknadsklimat.
Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Attraktiv värdering på Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen är upp 4 procent hittills i år. Efter bra kvartalsrapporter med en vinsttillväxt som håller uppe har värderingen blivit än mer attraktiv. Jämfört med andra regioner har Stockholmsbörsen ett mycket lågt P/E-tal i förhållande till historiken. Det är en av anledningarna till att vi just nu överviktar nordiska aktier i våra portföljer. 

N/A

Inflationen måste fortsätta ned i USA, Europa och Sverige

Marknadens huvudfokus är på amerikansk inflation som måste ned för att börshumöret ska hållas uppe. Efter den senaste tidens oljeprisfall bör huvudsiffran i inflationsmätningen hållas nere, vilket är positivt. Väntat är att inflationen kommer in på 3,3 procent och kärninflationen på 4,1 procent. Även svensk och europeisk inflation presenteras under veckan.

Tisdag 14:30 (Inflation USA)

Stort fokus på amerikansk 10-årig statsobligationsränta

Efter den senaste tiden stora rörelser på amerikansk räntemarknad kommer investerare fortsatt fokusera på utveckling. Den amerikanska 10-åriga statsobligationsräntan, som fallit från 5 procent till 4,6 procent, kommer bevakas noga. I samband med inflationsutfallen i veckan kommer vi sannolikt se stora rörelser i marknadsräntorna. 

N/A

Marknadskommentar

Bra förutsättningar för börsen

Rivstarten i början av november har följts upp av en mer försiktig utveckling på världens börser. Fokus är fortsatt på marknadsräntorna som vi bedömer toppade i oktober. Vi ser därför bra förutsättningar för nordiska aktier och ränteplaceringar i dagens marknadsklimat.

Ränteutvecklingen fortsätter styra börserna

Efter en riktig rivstart i november lugnade det ned sig något under förra veckan. Detta efter att amerikanska börser stigit åtta dagar i rad. Efter en sådan stark period är en paus fullt naturlig. Överlag drivs börserna just nu av utvecklingen på räntemarknaden och förväntningarna på centralbankerna. Efter de kraftiga räntefallen vi nyligen sett i amerikanska långräntor är det inte konstigt att marknaden under förra veckan blev något nervös när Fed-chefen Powell pratade upp räntorna under sina centralbankstal. Vi bedömer däremot att vi såg toppen i marknadsräntorna under oktober.

Förutsättningarna har förbättrats

Vi har tidigare kommunicerat och positionerat oss för att vi är nära räntetoppen, vilket vi nyligen fick bekräftat av Fed. Mycket tyder även på att ECB nått toppen då europeisk inflation faller snabbt. Det bör få Riksbanken att höja räntan högst en gång till, vid nästa möte den 23:e november.

Med det sagt ser vi att förutsättningarna för aktiemarknaden har förbättrats, särskilt efter oktobers svaga börsutveckling och centralbankernas agerande. Därför har vi en övervikt mot räntor och nordiska aktier.

Vill du veta mer om vad som händer på marknaden? Lyssna på Veckoanalysen i poddformat där vi fördjupar oss ytterligare. Nytt avsnitt varje tisdag morgon! Finns där poddar finns.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Rapporter

 • SBB

Övrigt

Exklusive utdelning:

 • Duni (1:50 SEK)
 • Eastnine (0:85 SEK)
 • Xano (0:75 SEK)
 • Öresund (3:40 SEK)

Makrohändelser

 • USA: OPECs månatliga rapport kl 13.00
 • USA: konsumenters inflationsförväntningar kl 17.00
 • USA: Månatlig budgetrapport kl 20.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Rapporter

 • Bico 
 • Maha Energy 
 • Africa Oil 
 • Fasadgruppen

Utl. rapporter

 • Schouw & Co
 • Foxconn
 • Imperial Brands Vodafone
 • The Home Depot

Övrigt

 • Kapitalmarknadsdag:  Cheffelo, Sweco, Alleima
 • Exklusive utdelning: BTS (2:70 SEK), Garo (0:40 SEK), Micro Systemation (0:50 SEK)

Makrohändelser

 • Finland: inflation  okt (Y/Y) kl 7.00
 • UK: arbetslöshet sep kl 8.00
 • Sverige: KPI okt (Y/Y) kl 8.00
 • Sverige: KPIF okt (Y/Y) kl 8.00
 • Sverige: KPIF exk. energi okt (Y/Y) kl 8.00
 • Tyskland: ZEW-index nov kl 11.00
 • USA: kärninflation okt (Y/Y) kl 14.30
 • USA: inflation okt (Y/Y) kl 14.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Rapporter

 • Bonava 
 • Arise 
 • Nibe 
 • Concordia 
 • Better Collective 
 • Ctek

Utl. rapporter

 • Lerøy Seafood Group
 • ALK-Abello
 • Bavarian Nordic
 • DFDS
 • REC Silicon
 • Cisco Systems
 • Xpeng
 • Palo Alto Networks

Övrigt

 • Exklusive utdelning: Knowit (3:75 SEK)

Makrohändelser

 • Japan: BNP Q3 (Q/Q) (prel) kl 00.50
 • Kina: industriproduktion okt (Y/Y) kl 3.00
 • Kina detaljhandel okt (M/M) kl 3.00
 • UK: inflation okt (Y/Y) kl 8.00
 • Frankrike: inflation okt (Y/Y) kl 8.45
 • USA: PPI okt (M/M) kl 14.30
 • USA: detaljhandel okt (M/M) kl 14.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Rapporter

 • Green Landscaping
 • Ferronordic 
 • Starbreeze 
 • Sensys Gatso 
 • Elon 
 • Embracer 
 • Fastator 
 • Vivesto

Utl. rapporter

 • Subsea 7
 • Alibaba Group
 • Siemens
 • Walmart
 • Applied Materials

Övrigt

 • Kapitalmarknadsdag: Norske Skog, CDON
 • Exklusive utdelning: DNO (0,25 NOK), Kabe (4:00 SEK)
 • Stämmor: Odico, Svolder

Makrohändelser

 • EMU: ECBs ordförande Lagarde håller tal kl 12.30
 • USA: arbetslöshetsersättning (veckodata) kl 14.30
 • USA: Philadelphia Fed tillverkningsindex okt kl 14.30
 • USA: industriproduktion okt (M/M) kl 15.15 

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Rapporter

 • Vestum 
 • Björn Borg 
 • Raysearch 
 • Pierce 
 • Eolus Vind 
 • Moment Group 
 • Abliva 
 • Karolinska Development 
 • Synsam 
 • Wise Group

Utl. rapporter

 • Tokmanni 

Övrigt

 • Exklusive utdelning: Mowi (1,50 NOK), Securitas (1:70 SEK)
 • Stämmor: Nightingale Health, Pharmiva

Makrohändelser

 • UK: detaljhandel okt (M/M) kl 8.00
 • Sverige: arbetslöshet okt kl 8.00
 • EMU: ECBs ordförande Lagarde håller tal kl 9.30
 • EMU: inflation okt (Y/Y) kl 11.00
 • EMU: kärninflation okt (Y/Y) kl 11.00
 • USA: bygglov okt (prel) kl 14.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Författare

Analytikerna bakom veckoanalysen

Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering
Cathrine Danin
Cathrine Danin 
Investeringsstrateg
Henrik Erikson
Henrik Erikson 
Investeringsstrateg, Söderberg & Partners
Gustav Zetterquist
Gustav Zetterquist 
Studentanalytiker
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.