Hållbarhetsveckan resulterade i 1 147 520 kr till välgörenhet

11 sep. 2023
I början av september genomförde Söderberg & Partners en hållbarhetsvecka i syfte att utbilda och uppmuntra medarbetare att ta mer hållbara beslut i sin vardag. Alla medarbetare fick dessutom samla poäng genom att utföra så många hållbarhetsutmaningar som möjligt. Poäng som sedan omvandlas till en donation till Solvatten, som med sin smarta innovation kan ge fler människor i världen tillgång till rent och varmt vatten – endast med hjälp av solen.

En vecka med hållbarhet och innovation i fokus

Den 4-8 september arrangerade vi en internationell hållbarhetsvecka för alla våra medarbetare i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Nederländerna. Syftet med veckan var att inspirera och informera medarbetare om ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Att få medarbetarna att förstå vidden av hållbarhet och insikten om att de kan göra skillnad på individnivå genom små beteendeförändringar.

Detta år var temat Innovation, vilket präglade såväl workshops som föreläsningar. Under veckan fick medarbetarna bland annat lyssna till Paulina Modlitba om hur AI:s kan användas för att simulera mer hållbara samhällen. 

Dessutom arrangerades ett seminarium om försäkringsbranschens roll i klimatomställningen, där vi bjöd in hållbarhetsexperter från branschen. Syftet med seminariet var att samverka för att driva försäkringsbranschens hållbarhetsarbete framåt.  

”Försäkringsbolagen har en viktig roll i klimatomställningen. Genom skadeförebyggande åtgärder kan de bidra till att minimera kostnaderna som allt mer frekventa extremväder orsakar.  Vi tror på samverkan, kunskapsutbyte och proaktiva dialoger som tre grundstenar för att kunna påverka försäkringsbranschens hållbarhetsarbete i en positiv riktning. Jag ser fram emot att fortsätta ha nära dialoger med försäkringsbolagen för att förstå deras utmaningar och möjligheter. Det är viktiga insikter som kan vidareutveckla vår hållbarhetsanalys av sakförsäkringsbolag”, säger Lingyi Lu, hållbarhetschef på Söderberg & Partners.

Donation till Solvatten

Utöver föreläsningar och workshops fick medarbetarna hållbarhetsutmaningar i en app med målet att minska sitt klimatavtryck. Varje utmaning genererade poäng som i sin tur omvandlades till en donation till välgörenhet.

I år lyckades medarbetarna tillsammans samla ihop 1 147 520 kronor, vilka har donerats till Solvatten. En innovation som kan användas för att rena vatten från vattenburna bakterier och virus – endast med hjälp av solen. Inga kemikalier, el eller batterier behövs och behållaren kan leverera rent dricksvatten till en familj i minst 7 år utan behov av utbyte eller service.  

Donationen motsvarar 882 Solvatten-behållare, vilka kommer att skänkas till människor som är i behov av rent vatten i Östafrika.  

”Stort tack för ert fantastiska engagemang! Donationen kommer att fylla en container som går ner till Zambia. Där samarbetar vi med Plan Zambia. Det är de som väljer ut de mest sårbara familjerna. Familjer med mammor till små barn under fem år och små mödravårdskliniker, som kommer att få tillgång till rent och varmt vatten med hjälp av Solvatten. Donationen kommer att nå ut till närmare 5000 människor och konkret hjälpa till att minska antalet sjukdagar, minska ved-användandet, låta skogen växa kvar och ge mer tid för barnen, särskilt flickorna, att komma till skolan”, säger Petra Wadström grundare av Solvatten.

Stort tack till alla som deltog och utmanade sig själva genom att skapa nya hållbara vanor.