Stolt huvudpartner till Stiftelsen Läxhjälpen

11 feb. 2024
Sedan november 2023 är Söderberg & Partners huvudpartner till Stiftelsen Läxhjälpen. Ett engagemang som kommer att möjliggöra insatser för över 350 elever på 20 skolor runt om i landet under det närmaste året. Syftet är att stötta Läxhjälpens viktiga arbete för att fler ungdomar ska klara av grundskolan och inte hamna i utanförskap.

Vi på Söderberg & Partners har nyligen blivit huvudpartner till stiftelsen Läxhjälpen. En icke-vinstdrivande stiftelse som bedriver ett strukturerat, riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram. Programmet riktar sig mot högstadieelever som riskerar att inte klara av grundskolan, för att hjälpa dem att nå gymnasiebehörighet och ge dem framtidstro.

”Fokus i vårt hållbarhetsarbete är att skapa en tryggare och mer hållbar framtid för barn och ungdomar. Stiftelsen Läxhjälpen gör på ett mycket metodiskt sätt skillnad för elever som av olika anledningar har svårt att klara högstadiet och jag är mycket glad att ingå detta samarbete som ska bli spännande att följa framåt. Vårt mål är att många fler ungdomar ska ges möjlighet att klara sina studier och därmed slippa det utanförskap det innebär att inte klara grundskolan”, säger Gustaf Rentzhog, vd på Söderberg & Partners.

Läxhjälpsprogrammet bedrivs på de skolor som uppvisar lägst resultat när det kommer till elevernas prestation i skolan. På dessa skolor skapas elevgrupper bestående av 15 utvalda elever och tre läxhjälpare. Läxhjälparna är anställda universitets- eller högskolestudenter som två gånger i veckan träffar sina elever för att planera och studera. Med stöd från läxhjälparna, är målet att eleverna ska kunna prestera bättre och att de ska gå ut grundskolan med godkända betyg. Programmet är kostnadsfritt för eleverna och pågår under minst ett läsår.

”Samarbetet med Söderberg & Partners blir en milstolpe för Läxhjälpen och det är med stor glädje vi går hand i hand mot en framtid där varje ungdom kan uppfylla sin fulla potential. Vi kommer att arbeta enade och som en väsentlig resurs för ökad gymnasiebehörighet där de största behoven finns. Tillsammans kommer vi att skapa möjligheter, bygga broar och forma en ljusare framtid för våra elever”, säger Henrik Szabo, generalsekreterare på Stiftelsen Läxhjälpen.  

Samarbetsskolorna där Stiftelsen Läxhjälpen gör insatser, finns över hela landet från Malmö i söder till Kiruna i norr.