Hur hållbart är ditt sakförsäkringsbolag?

Nyligen publicerade vi årets rapport om Hållbara sakförsäkringsbolag som visar hur försäkringsbolagen arbetar med hållbarhetsfrågor. Försäkringsbranschen spelar en viktig roll i arbetet för att uppnå en hållbar utveckling. För att hjälpa våra kunder att ta mer hållbara beslut, har vi analyserat och rankat försäkringsbolagen utifrån hållbarhet inom bland annat premieförvalting och skadeförsäkring. Vilket betyg fick ditt försäkringsbolag i årets rapport?

Varför är det viktigt med en hållbar försäkringsbransch?

Försäkringsbolagen har stora möjligheter att minska sin miljöpåverkan genom en hållbar skadereglering och skadeförebyggande arbete. De kan även göra stor skillnad genom att ta hållbarhet i beaktande i förvaltningen av försäkringspremier.

I årets rapport har vi analyserat 21 bolag och rankat dem efter hur hållbart deras arbete är inom skadereglering, upphandling av leverantörer, skadeförebyggande arbete, kapitalförvaltning, engagemang i samarbeten och utbildningsmöjligheter för anställda. Områden där försäkringsbranschen kan göra stor skillnad inom hållbarhet.

Tre produktanalyser för en mer rättvis bedömning

Vi har gjort separata analyser för de tre vanligaste försäkringsprodukterna:

 • Företagsförsäkringar (främst med fokus på egendom)
 • Motorförsäkringar
 • Transportförsäkringar.  

Anledningen att vi gör tre separata analyser är för att vi vill skapa en tydligare och mer rättvis jämförelse mellan bolagen som tar hänsyn till de olika förutsättningar som de har inom vardera produktområde. Tanken är att de separata analyserna ska underlätta för dig som vill ta hänsyn till hållbarhet i ditt val av försäkringsbolag – även för en specifik försäkringsprodukt.

Bolagen får därmed ett enskilt betyg för hållbarhet i skadeförsäkring inom de områden som berör deras verksamheter. Det innebär att bolagen inte får ett totalbetyg, eftersom alla bolag bedöms inom olika områden.  

Gemensamt för alla försäkringsbolag är att de ansvarar för förvaltningen av försäkringspremier (genom intern eller extern förvaltning) och ansvarar för att sprida kunskap inom sina organisationer och i branschen. Därför bedöms alla försäkringsbolag även inom:

 • Medvetenhet och samarbete
 • Hållbarhet i premieförvaltning.

”Klimatförändringar utgör inte längre ett avlägset hot, utan en påtaglig risk som berör oss alla. Endast genom att beakta dessa risker i skadereglering och riskkalkyler kan försäkringsbranschen säkra sin egen framtid, liksom alla andras. Försäkringsbranschen spelar en systemkritisk roll i samhället genom att sprida risker, bidra till ekonomisk stabilitet och tillväxt, samt skapa förutsättningar för finansiering av hållbara verksamheter. Genom våra rapporter strävar vi efter att vägleda kunderna med mer specifik information om hur varje företag integrerar hållbarhet i sin verksamhet. Tillsammans med kunder och försäkringsbolag kan vi göra en skillnad och skapa en säkrare och mer hållbar värld för alla”, säger Lingyi Lu, hållbarhetschef på Söderberg & Partners.

Vilka försäkringsbolag har fått grönt betyg 2024?

Ett grönt betyg betyder att vi rekommenderar produkten eller bolaget. Betyget kan ses som en kvalitetsstämpel på bolagets hållbarhetsarbete. Rapporten visar att 9 av de 21 försäkringsbolag som vi har analyserat, har fått grönt betyg i en eller flera kategorier. Värt att lyfta fram är att Länsförsäkringar och Svedea har fått grönt betyg i alla kategorier där de är verksamma.

 Utöver dem har följande bolag fått grönt betyg i flera kategorier:

 • Folksam
 • HDI
 • If  
 • Länsförsäkringar
 • Svedea
 • Trygg-Hansa
 • Zurich.

Dina Försäkringar och Gjensidige fått grönt betyg i en av kategorierna.

Trygg-Hansa har fått grönt betyg inom kategorierna Företagsförsäkring, Transportförsäkring och Förvaltning. Nicklas Larsen, chef för Företagsmarknad på Trygg-Hansa menar att det gröna betyget sätter ljus på bolagets satsning inom hållbarhet.

”För oss är trygghet något mer än att erbjuda trygga försäkringar. Våra kunder ska känna sig trygga med att vi som försäkringsbolag tar ansvar och bidrar till en trygg och hållbar omvärld - nu och i framtiden. Det är naturligt för oss att hållbarhet genomsyrar hela vår kärnaffär och inte är en enskild fråga i något separat projekt. Att vi dessutom är den första skandinaviska försäkringskoncernen att certifieras enligt miljöledningsstandarden ISO14001 ger oss goda förutsättningar för att fortsätta utveckla vårt hållbarhetsarbete. Vi på Trygg-Hansa är både glada och stolta över att våra högt ställda ambitioner inom hållbarhet ger resultat. Det visar sig inte bara i form av minskad klimatpåverkan, utan återspeglas även i ett gott resultat i Söderberg & Partners rapport. Att vi gör tydliga framsteg och får grönt ljus i flera kategorier är ett fint och konkret exempel på att vi är på rätt väg”, säger Nicklas.

Vill du se vilka kategorier som ditt försäkringsbolag har fått grönt betyg inom? Då är du välkommen att läsa hela rapporten, Hållbara sakförsäkringar, där hittar du även alla betyg.

Vill du ha hjälp att se över dina sakförsäkringar?

Fyll i formuläret nedan, så hjälper vi dig att se över företagets försäkringar och hitta de bästa alternativen som matchar företagets behov.

Kontakta oss!

Vill du ha hjälp att se över företagets försäkringsbehov? Fyll i formuläret så blir du kontaktad.