Gör skillnad i årets omröstning för Aktiv Påverkan

3 apr. 2024
Nu är det dags att rösta på den hållbarhetsfråga som du vill att fondstrategin Aktiv Påverkan ska driva härnäst. Vilken fråga brinner du för?

Världen står inför stora utmaningar. Resursbrist, klimatförändringar och demografiska förändringar är några exempel på dessa. Vi som bor i Sverige lever idag som om vi har fyra jordklot till vårt förfogande. Mycket behöver därför förändras för att vi ska kunna nå FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030.

Känns det övermäktigt och svårt att veta hur du kan bidra på individnivå? Du kan göra stor skillnad genom att ta aktiva beslut i vardagen – inte minst med ditt sparande. Ett sätt att vara med och bidra är genom fondstrategin Aktiv Påverkan. Strategin innebär att dina sparpengar investeras i aktier och fonder med fokus på de hjärtefrågor som ni sparare har röstat fram som viktigast.

Nu är det dags för en ny omröstning och alla alternativ är baserade på FN:s 17 hållbarhetsmål, vilka syftar till att skapa en bättre värld och en mer hållbar framtid.

Strategin används i två fonder:

  • en högriskfond som heter Aktiv Påverkan R5,
  • en lågriskfond som heter Aktiv Påverkan R2.

Utifrån dessa två fonder skräddarsyr vi sedan en risknivå som passar just dina behov. I dagsläget driver fonderna tre frågor som har röstats fram i tidigare omröstningar:

  • investeringar som motarbetar slit- och slängsamhället
  • investeringar som ger bättre förutsättningar för djurlivet och främjar biologisk mångfald
  • investeringar som leder till minskat koldioxidutsläpp.

Inom varje tema investerar vi i 1–3 svenska små eller medelstora publika bolag. En samarbetspartner väljs sedan ut för vardera sakfrågan, vilken fungerar som ett expertstöd i dialogerna som vi för med bolagen. Du som kund kan sedan följa vårt påverkansarbete och se alla aktiviteter som sker i fonderna på onlinetjänsten under Tidslinjen.

Den sista dagen där du som investerat i strategin kan rösta är den 31 maj 2024. Logga därför in på onlinetjänsten och gör ditt val redan idag.

Tack för att du är med och gör skillnad!

Detta är marknadsföringsmaterial, prospektet för Söderberg & Partners Funds och/eller relevant faktablad bör granskas innan ett slutgiltigt investeringsbeslut tas. Prospektet och information om investerares rättigheter finns tillgängligt på engelska och faktabladet finns tillgängligt på både engelska och svenska på www.soderbergpartners.lu/documents.

De marknadsföringsarrangemang som gjorts för att marknadsföra produkterna i Luxemburg och Sverige kan komma att avslutas i framtiden.