Nya hållbara vanor och 1 196 785 kr till Rädda barnen

31 maj 2024
Det blev resultatet av Söderberg & Partners hållbarhetsmånad som genomfördes i maj. Syftet var att utbilda och uppmuntra medarbetare att ta mer hållbara beslut i sin vardag. Alla medarbetare fick dessutom samla poäng genom att utföra så många hållbarhetsutmaningar som möjligt. Poäng som sedan omvandlas till en donation till Rädda barnens utbildningsprojekt i Ukraina.

En månad med hållbarhet i fokus

I år blev maj månad en internationell hållbarhetsmånad för alla Söderberg & Partners medarbetare i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Nederländerna. Syftet med månaden var att inspirera och utbilda medarbetare om ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Att få medarbetarna att förstå vidden av hållbarhet, hur vi kan göra skillnad som företag och hur var och en kan bidra på individnivå genom små beteendeförändringar i vardagen.

Hållbarhetsmånaden är ett bra sätt för oss att engagera våra medarbetare och få dem att delta i vårt hållbarhetsmaraton, så att vi kan springa längre tillsammans.

Under månaden arrangerades inspirationsföreläsningar och workshops för alla medarbetare. Dessutom fick alla tävla i team i Deedster, där var och en fick lära sig mer om hållbarhet och mer hållbara vanor samt genomföra olika hållbarhetsutmaningar.

”Vår resa mot att bli mer hållbara är inte en sprint utan ett maraton, och för varje steg vi tar kommer vi närmare vårt mål. Hållbarhetsmånaden är ett bra sätt för oss att engagera våra medarbetare och få dem att delta i vårt hållbarhetsmaraton, så att vi kan springa längre tillsammans”, säger Lingyi Lu, hållbarhetschef på Söderberg & Partners.

Stöd till Rädda barnens utbildningsprojekt i Ukraina

Målet med hållbarhetsutmaningarna i Deedster var att minska vårt klimatavtryck. Varje utmaning genererade även poäng i tävlingen, vilka i sin tur omvandlades till en donation till Rädda barnen.

I år lyckades medarbetarna tillsammans samla ihop 1 196 785 kronor. Pengar som kommer stötta Rädda barnens viktiga utbildningsprojekt i Ukraina. Tanken är att donationen ska bidra till att:

  • ge elever, lärare och övrig utbildningspersonal psykosocialt stöd
  • iordningställa skyddsrum på skolor, vilket i sin tur möjliggör att fler skolor kan hållas öppna
  • ge stöd till barn som har hamnat efter i undervisningen under kriget, i form av så kallade ”kom i kapp-klasser”. 

”Stort tack till Söderberg & Partners för att ni är med och bidrar till framtiden för barnen i Ukraina. Att investera i utbildning under nödsituationer handlar inte bara om omedelbar hjälp. Det är en investering i motståndskraften och välbefinnandet för de barn och samhällen som drabbats, nu och för framtiden”, säger Denis Puzhalin, Deputy Director for Programme Development and Quality, Rädda Barnen i Ukraina.

Stort tack till alla som deltog under hållbarhetsmånaden, inspirerade andra och utmanade sig själva genom att skapa nya hållbara vanor.