5 tips till dig som drömmer om en tidigare pension

12 sep. 2022
Åldersgränserna i pensionssystemet kryper sakta uppåt och redan nästa år höjs åldersgränsen på nytt. För att nå en rimlig pensionsnivå, kommer många att behöva arbeta betydligt längre än de önskar. Samtidigt är det många som drömmer om en tidigare pension. Är du en av dem? Då ska du få några tips på hur du kan optimera ditt pensionssparande och förbättra dina chanser.

När kan du gå i pension – vid vilken ålder?

Glädjande nog lever vi allt längre och medellivslängden har nu ökat med mer än tre år, sedan dagens pensionssystem infördes i slutet av 1990-talet. Det innebär dock att pensionssystemet behöver anpassas och följa med i utvecklingen. I annat fall, kommer framtida pensionärer att få ett lägre månadsbelopp.

Så när kan man gå i pension egentligen? I år tog Riksdagen beslutet att höja åldersgränsen för att ta ut den allmänna pensionen till 63 år, med start 2023. Från och med nästa år flyttas även åldersgränsen för att kunna ta ut garantipension, få bostadstillägg för pensionärer och äldreförsörjningsstöd till 66 år. Med start 2026 kommer riktåldern för pension att vara 67 år och den lägsta åldern för att ta ut allmän pension ändras då till 64 år.

Arbetslivet blir alltså längre och samtidigt vill en majoritet sluta jobba före 65 års ålder. Det visar en undersökning som fackförbundet Forena har gjort. Är du en av dem som drömmer om en tidigare pension? Då vill vi ge dig några smarta tips på vägen, som kan optimera ditt pensionssparande.

5 tips till dig som vill gå tidigare i pension

Pension och försäkringar är för många komplicerade områden som kan vara svåra att förhålla sig till. Men det finns möjligheter att optimera pensionssparandet i de individualiserade pensionssystemen. Vi ger dig några tips som kan hjälpa dig att hitta vägen mot ditt pensionsmål:

 1. Skapa en pensionsprognos.
  För att optimera ditt pensionssparande behöver du först få en tydlig bild av hur din prognos ser ut idag. Det är viktigt att ta med alla delar i pensionspyramiden i din prognos: den allmänna pensionen, tjänstepensionen och ditt privata sparande. Men också eventuella pensionsförsäkringar.

  Digitala prognoser fungerar ofta bra som grund, men många behöver sedan stöd för att tolka villkor och prognosen på rätt sätt. I ett rådgivningssamtal får du hjälp att både sammanställa prognosen och tolka datan. Din rådgivare skapar en översikt åt dig, som ni går igenom tillsammans i lugn och ro.

  Kartläggningen av nuläget är en bra grund och något att utgå ifrån när du sedan ska titta närmare på hur du kan utöka ditt sparande.

 2. Sätt ett mål.
  När du har tagit fram en prognos är det dags att sätta ett konkret mål som du kan sträva efter. Det är viktigt att målet som du sätter upp är möjligt att uppnå. Du kan även sätta flera delmål på vägen mot ditt slutmål. Din rådgivare kan hjälpa dig att landa i ett mål, som ni sedan kan sträva efter tillsammans.

 3. Se över om du är på rätt väg.
  Hur mycket kommer du behöva i pension för att kunna leva det liv som du vill ha som pensionär? För att svara på det behöver du först kartlägga dina kostnader. Är det glapp mellan din prognos och den pensionsnivå som du behöver? Se då över vilka möjligheter du har att öka ditt pensionssparande för att minska glappet. Det finns flera sätt att optimera ditt sparande:

  - Flytträtt. Det är många som sitter med dyra pensionsförsäkringar, vilka tidigare har varit låsta till ett försäkringsbolag. Innan den 1 juli 2022, berörde den så kallade fria flytträtten bara en relativt liten andel av pensionsspararna. Men sommaren 2022 trädde en lagändring i kraft, vilken gav fler rätten att flytta värdet av sin pensionsförsäkring till ett förmånligare alternativ. Se därför över om du kan flytta dina fond- och depåförsäkringar till mer förmånliga alternativ. Det kan få stor effekt för ditt sparande. Din rådgivare kan hjälpa dig att se över vilka möjligheter som finns för just dig.

  - Löneväxling och skatteeffekter. Erbjuder din arbetsgivare löneväxling? I så fall kan det ge en bra skjuts till ditt pensionssparande. Du kan få en pensionspremie som är nästan sex procent större än den lön som du avstår till förmån för pensionssparande. Dessutom betalar du skatt först när du tar ut pensionen, inte i samband med löneavdraget. Något som kan ge dig en skattefördel. Men alla tjänar inte på att löneväxla, för att tjäna på det behöver du ha en relativt hög lön. Vi hjälper dig gärna att se över vad som är bäst för dig.

  - Frigör kapital till ökat sparande. Se över dina avtal, försäkringar och lån. Gå igenom hela din ekonomi och se över vilka avtal som kan förbättras. På så vis kan du frigöra kapital som kan bli till ett ökat pensionssparande – utan att det behöver märkas i plånboken idag. Det kan handla om att hitta bättre villkor på bolån, hemförsäkring eller elavtal. Genom verktyg och stöttning i vår rådgivning kan du få hjälp att se över vilka möjligheter det finns att frigöra kapital till ett ökat sparande.

 4. Planera dina pensionsuttag i god tid
  Om du vill försöka gå i pension tidigare, är planeringen av dina pensionsuttag extra viktig. Du behöver då kalkylera med att dina pengar ska räcka länge. Fundera över om du vill ta ut mer under de första åren eller fördela uttagen jämnt över en längre period. Utifrån detta kan du sedan planera i vilken ordning du bör ta ut dina tjänstepensioner.

  Kom ihåg att du även behöver planera hur den kvarvarande pensionen ska förvaltas under pensionen. Förhoppningsvis ska din tjänstepension betalas ut under många år, därför bör du säkerställa att din pension förvaltas på bästa sätt – även under åren som pensionär.

  Det kan kännas svårt att planera dina pensionsuttag på egen hand. Känner du så, kan du med fördel ta hjälp av en rådgivare. Söderberg & Partners har utvecklat en särskild rådgivningstjänst för dig som närmar dig pension, ”Uttagsplanering av pensionskapital”, som vi erbjuder arbetsgivare och privatkunder. Det innebär att du får hjälp att se över och planera dina pensionsuttag. Du får även hjälp att genomföra eventuella ändringar i dina försäkringar för att optimera din pension. Tillsammans undviker ni fallgropar och ger dig en känsla av kontroll inför pensionen.

 5. Skydda dina anhöriga med ett efterlevandeskydd
  Om du vill att dina efterlevande ska få ta del av din kvarvarande allmänna pension, tjänstepension och dina privata pensionsförsäkringar när du dör, behöver du teckna ett så kallat efterlevandeskydd och återbetalningsskydd.

  Om du inte tecknar ett efterlevande- eller återbetalningsskydd, får du istället mer pengar till din egen ålderspension genom att du får ta del av så kallade arvsvinster. Och omvänt, om du saknar efterlevande- och återbetalningsskydd innebär det att även ditt kvarstående pensionskapital kommer att utbetalas som arvsvinst till andra när du avlider.

  Fundera därför på vad du vill ska hända med dina pensionspengar efter din död och teckna ett efterlevandeskydd om du vill att pengarna ska tillfalla din familj. I ett rådgivningsmöte hos oss på Söderberg & Partners, kan vi hjälpa dig att se över dina behov och säkerställa att du har de efterlevandeskydd som du önskar.

Vill du få hjälp att optimera ditt pensionssparande för att möjliggöra en tidigare pension?
Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Fyll i formuläret så blir du kontaktad.

T.ex. +46 7X-XXX XX XX

Valfritt