Stiftelse­tjänst

Söderberg & Partners hjälper idag över 200 stiftelser, vars gemensamma förmögenhet uppgår till 12 miljarder. Vi har lång erfarenhet av kapitalförvaltning och administration kopplad till stiftelser. Den har vi använt för att ta fram vår stiftelsetjänst som innefattar en bred palett av finansiella tjänster.

Sveriges nöjdaste kunder

Vi är Sveriges främsta Private Banking-aktör, enligt Kantar Sifo Prosperas årliga undersökning.
Läs mer 

Helhets­erbjudande för stiftelser

Vi hjälper dig med stiftelsens förvaltning, administration, redovisning och juridik.

Anpassad förvaltning

Vi förstår dina behov och erbjuder dig en anpassad förvaltning för stiftelser.

Gedigen analys

Vi ger dig tillgång till en av Nordens främsta analysavdelningar och hela marknadens utbud av fonder, aktier och andra värdepapper.

Tjänster anpassade efter stiftelsens behov

Styrelsens arbete och ansvar i en stiftelse är omfattande. Vi erbjuder olika tjänster och rådgivning för att effektivisera och kvalitetssäkra styrelsearbetet. Tillsammans gör vi en behovsanalys och diskuterar vilka tjänster som ni behöver.

Kapitalförvaltning

I vår kapitalförvaltning tar vi hänsyn till stiftelsens unika behov rörande krav på utdelning, värdetillväxt samt preferenser gällande hållbarhet och etik. Söderberg & Partners har en av Nordens största analysavdelningar som innefattar bland annat aktie, fond och marknadsanalys. Aktieanalysen erhålls genom vårt exklusiva samarbete med ABG Sundal Collier.

Du kan då följa utvecklingen av stiftelsens portfölj genom regelbundna digitala rapporter, som ger dig en bra överblick över dina placeringar.

Administration

Vi vet att du som sitter i styrelsen, har många uppgifter på ditt bord. Med vår stiftelsetjänst frigör du dyrbar tid som istället kan användas för att främja stiftelsens ändamål. Styrelsen är också ytterst ansvarig för hanteringen av stiftelsen. Här hjälper våra duktiga rådgivare och stiftelsetjänsten till att säkerställa att allt hanteras korrekt. 

Vi kan hjälpa dig med bland annat möteshantering, ansökningshantering, betalningar, arvodeshantering och arkivering. Vi hanterar även kontakter med revisorer och myndigheter om behov för detta finns.

Redovisning

Alla stiftelser med ett kapital över 1,5 miljoner är skyldiga att upprätta årsredovisning och deklaration. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa stiftelser med bokföring, redovisning och deklaration.​ Det innebär att du tryggt kan överlämna hela det administrativa arbetet till oss – även löpande kontakt med revisorn.

Vårt redovisningsteam erbjuder er en komplett tjänst med redovisning och deklaration. Vid behov kan vi även upprätta rapporter såsom utdelningsprognoser och fullföljdsrapporter.

Skatt & juridik

Vi har ett heltäckande tjänsteerbjudande inom skatt och juridik. Vi kan bland annat hjälpa dig att bilda en stiftelse eller ändra stiftelsens föreskrifter via permutation.

Digitala styrelseverktyg och ansökningssystem

Vi erbjuder smarta digitala verktyg som på olika sätt kan underlätta din vardag. Systemen hjälper dig att effektivisera och automatisera administrationen, så att du kan fokusera på er kärnverksamhet. Vi kan hjälpa dig med följande system:

  • Molnbaserad styrelseportal där stiftelsens dokument lagras på ett säkert sätt. Det är även ett verktyg som digitaliserar hela mötesprocessen, från att kallelsen med tillhörande filer skickas ut till att protokollet signeras digitalt och lagras i arkivet.
  • Molnbaserat ansökningssystem som underlättar hanteringen både för stiftelsen och de som söker medel. I systemet kan ni skräddarsy egna ansöknings-formulär och betygsätta inkomna ansökningar på ett smidigt sätt. I samband med beslut skriver systemet ut en lista som fogas till protokollet som därefter signeras digitalt.

Vi hjälper våra kunder till toppen

Vi har utnämnts till Sveriges främsta Private Banking-aktör i Kantar Sifo Prosperas årliga undersökning. En utmärkelse som bygger på betyg från de svenska private banking-aktörernas egna kunder.

I undersökningen har Kantar Prospera genomfört 600 telefonintervjuer med svenskar som anlitar förmögenhetsförvaltare. Betyget bygger på en sammanvägning av svar på frågor med 10-15 olika kundnöjdhetsparametrar. Detta resulterar sedan i ett kundnöjdhetsmått. Skalan i frågorna går från 1. ”Mycket missnöjd” till 5. ”Mycket nöjd”.

Vi placerades på första plats inom kategorierna: Personliga kontakter, Nyheter & marknadsinformation, IM-kompetens, Löpande råd, Serviceinriktad, Rapportering, PB lösning set-up och Etniska normer.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om vårt Wealth Management-erbjudande?
Kontakta oss här