Sitt Säkert Liv- och Inkomst­försäkring

När du köper en bostad eller tecknar ett bolån är det viktigt att också tänka igenom sitt försäkringsskydd. Vad händer om du blir sjuk eller arbetslös? Hur skulle det gå för din familj om du skulle gå bort i förtid? Söderberg & Partners Bolån erbjuder dig som tecknar bolån genom oss en möjlighet att också teckna försäkringsskydden Sitt Säkert Liv och Sitt Säkert Inkomst.

Om försäkringarna

Med försäkringen Sitt Säkert Liv kan ett engångsbelopp betalas ut till din familj i händelse av dödsfall. Försäkringen kan på så sätt skapa en möjlighet för den efterlevande familjen att bo kvar i bostaden under en längre tid och på ett tryggt sätt ställa om till en ny levnadssituation. Med försäkringen Sitt Säkert Inkomst får du en extra trygghet genom att försäkringen kan lämna extra ersättning i upp till 12 månader om du skulle bli arbetslös eller arbetsoförmögen till minst 50 %.

Skadeanmälan

För att göra anspråk på eventuell ersättning från Sitt Säkert Liv- och Inkomstförsäkring måste du göra en skadeanmälan. Skadeanmälan hanteras av Claims Link. Gå in på www.claimslink.se och gör din skadeanmälan direkt på nätet. Alternativt kan du kontakta Claims Link på 08-501 115 17, så får du hjälp direkt.