Skip to main content Skip to main navigation

Sitt Säkert Liv- och Inkomstförsäkring

När du köper en bostad eller tecknar ett bolån är det viktigt att också tänka igenom sitt försäkringsskydd. Vad händer om du blir sjuk eller arbetslös? Hur skulle det gå för din familj om du skulle gå bort i förtid? Söderberg & Partners Bolån erbjuder dig som tecknar bolån genom oss en möjlighet att också teckna försäkringsskydden Sitt Säkert Liv och Sitt Säkert Inkomst.

Med försäkringen Sitt Säkert Liv kan ett engångsbelopp betalas ut till din familj i händelse av dödsfall. Försäkringen kan på så sätt skapa en möjlighet för den efterlevande familjen att bo kvar i bostaden under en längre tid och på ett tryggt sätt ställa om till en ny levnadssituation.

Med försäkringen Sitt Säkert Inkomst får du en extra trygghet genom att försäkringen kan lämna extra ersättning i upp till 12 månader om du skulle bli arbetslös eller arbetsoförmögen till minst 50 %.

Vilken ersättning kan jag få?

Försäkringsbeloppet för Sitt Säkert Liv och Sitt Säkert Inkomst avgörs av vilket försäkringsbelopp du väljer för respektive försäkring.

För Sitt Säkert Liv kan du välja ett försäkringsbelopp som motsvarar din låneskuld eller ett annat belopp som passar din situation, mellan 1 000 000 kr och 3 000 000 kr. För Sitt Säkert Inkomst kan du välja ett försäkringsbelopp som motsvarar dina boendekostnader eller ett annat belopp som passar din situation, mellan 2 000 kr och 14 000 kr i ersättning per månad.

Försäkringarna har ingen direkt koppling till bolånet och försäkringsbeloppet är konstant under försäkringstiden så länge du inte själv väljer att ändra försäkringsbeloppet.

Hur länge kan jag behålla försäkringarna och hur kan jag avsluta dessa?

Eftersom försäkringarna Sitt Säkert Liv och Sitt Säkert Inkomst är fristående från ditt bolån kan du ha kvar försäkringarna även om lånet är slutbetalt, löst eller delvis amorterat. Detta då behovet av ekonomisk ersättning vid arbetslöshet, sjukdom eller vid dödsfall fortfarande kan finnas. Försäkringen upphör dock som senast när du uppnår 66 års ålder.

Du kan när som helst under försäkringstiden avsluta försäkringarna. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Mer information om Sitt Säkert

Innan du tecknar Sitt Säkert Liv och Sitt Säkert Inkomst är det viktigt att du tar del av information om försäkringsskyddets omfattning. Nedan finns länkar till ytterligare information om försäkringarna, bland annat fullständiga försäkringsvillkor och faktablad om Sitt Säkert.

I samband med att du ansöker om bolån genom Söderberg & Partners Bolån kommer du få information om hur du tecknar Sitt Säkert Liv och Sitt Säkert Inkomst.

Har du några frågor är du välkommen att ta kontakt direkt med en av våra kundansvariga eller ringa oss på 08-466 80 40.


Skadeanmälan

För att göra anspråk på eventuell ersättning från Sitt Säkert Liv- och Inkomstförsäkring måste du göra en skadeanmälan. Skadeanmälan hanteras av Claims Link. Gå in på www.claimslink.se och gör din skadeanmälan direkt på nätet. Alternativt kan du kontakta Claims Link på 08-501 115 17, så får du hjälp direkt.

Kontakta oss