Bokföring, redovisning & administration

Som entreprenör kan det vara svårt att hinna med och ha tillräcklig kunskap om allt som krävs för att få lönsamhet i bolaget. Vill du fokusera på din verksamhet samtidigt som du får hjälp med den ekonomiska administrationen och planeringen som krävs? Lugn – hos oss kan du outsourca hela eller delar av ekonomiavdelningen!

Vårt erbjudande

Inom Företagstjänster är vår drivkraft att, genom samarbete, möjliggöra för dig att bygga och driva starka företag. Våra experter gör vardagen enklare för dig och ser till att din privata ekonomi såväl som företagets hanteras på ett optimalt sätt. Vi hjälper dig att skräddarsy lösningar för dig, ditt företag och din situation. Inom Företagstjänster är vi auktoriserade redovisningskonsulter med bred erfarenhet från många olika branscher. Vi innehar även specialkompetens för bolag med depåer, värdepapper och andra innehav. Våra kunder är allt från privatpersoner till börsnoterade bolag.

Våra tjänster

Vi kan hjälpa dig med en rad olika tjänster inom ekonomi och avlasta dig genom att ta över tidskrävande administration. Vi kan bland annat stötta dig med:

  • Löpande bokföring och redovisning
  • Fakturering och betalningar
  • Bokslut och årsredovisningar
  • Bolagsdeklarationer
  • Rapporter och analyser
  • Koncernredovisning

Företagstjänster är ett helhetskoncept där du kan outsourca hela eller delar av ekonomiavdelningen till oss.

Behöver du hjälp med något av ovan? Vi skräddarsyr lösningar för dig och ditt företag. Kontakta oss via formuläret nedan för att få veta mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa just dig!

Om våra företagstjänster

Carina Nildén presenterar Söderberg & Partners erbjudande inom företagstjänster.

Vi hjälper våra kunder till toppen

Vi har utnämnts till Sveriges främsta Private Banking-aktör i Kantar Sifo Prosperas årliga undersökning. En utmärkelse som bygger på betyg från de svenska private banking-aktörernas egna kunder.

För att kora Sveriges främsta Private Banking-aktör har Kantar Prospera genomfört 600 telefonintervjuer med svenskar som anlitar förmögenhetsförvaltare. Betyget bygger på en sammanvägning av svar på frågor med 10-15 olika kundnöjdhetsparametrar. Detta resulterar sedan i ett kundnöjdhetsmått. Skalan i frågorna går från 1. ”Mycket missnöjd” till 5. ”Mycket nöjd”.

Vi placerades på första plats inom kategorierna: Personliga kontakter, Nyheter & marknadsinformation, IM-kompetens, Löpande råd, Serviceinriktad, Rapportering, PB lösning set-up och Etniska normer.

Kontakta oss

T.ex. +46 7X-XXX XX XX

Valfritt