Skip to main content Skip to main navigation

Digitala HR-system

Performance Management

Marknadens bästa verktyg för medarbetarsamtal

Heartpace är en digital lösning för att arbeta med målstyrda medarbetarsamtal, utvärderingar och kompetens. Se till att göra alla medarbetarsamtal målstyrda för att skapa ett bättre resultat.

Läs mer
Lärplattform

Nästa generations lärplattform

Learnster är nästa generations lärplattform. Nu kan du som utbildar göra allt i en och samma användarvänliga plattform. Lär dig mer om fördelarna med nästa generations lärplattform och hur vi kan hjälpa ditt företag.

Läs mer
Lönebenchmark

Ett helhetsperspektiv kring löner och förmåner

Behöver ditt företag eller organisation stöd kring lönesättning, lönerevision och utformning av incitamentsprogram? Genom att addera Novare Pays tjänster kan du få ett helhetsperspektiv kring löner och förmåner.

Läs mer
Kontakta oss