Skip to main content Skip to main navigation
Heartpace

Marknadens bästa verktyg för medarbetarsamtal, feedback och utvärdering

Testa marknadens bästa verktyg för medarbetarsamtal, feedback och utvärdering.

Heartpace är en digital lösning för att arbeta med målstyrda medarbetarsamtal, utvärderingar och kompetens. Att arbeta med Heartpace klargör på ett tydligt sätt ansvar och förväntningar i organisationen. Se till att göra alla medarbetarsamtal målstyrda för att skapa ett bättre resultat. Använd transparens och uppföljningsmöjlighet för att följa upp överenskomna mål. Det skapar värdefullt engagemang som leder till bättre resultat.

Med Heartpace säkerställer du att alla medarbetare arbetar mot gemensamma mål. Det är enkelt att koppla samman sina mål och aktiviteter mot uppställda strategier. Du lägger enkelt in strategier och visioner som medarbetarna sedan målstyr mot.

 

"Att skapa långsiktiga resultat för våra kunder och deras medarbetare är vårt mål. Vår kompetens om hur man skapar övergripande engagemang finns inbyggt i vår molntjänst som är både enkel och lättillgänglig."

 

Verktyget har hög säkerhetsklass och uppfyller det nya regelverket i enlighet med GDPR. Testa vår tjänst kostnadsfritt. Anmäl ditt intresse på vår hemsida, www.heartpace.com.

 

Delar av Heartpace innehåll

  • Hantering av utvecklings-, löne- och månadssamtal
  • Målstyrning med mål och aktivitet kopplat till strategi
  • Utvärderingsverktyg - peer review, 360
  • Kompetens-CV modul
  • Enkätverktyg
  • Integration med Office 365, Microsoft AD är möjligt
Kontakta oss