Skip to main content Skip to main navigation

Novare Pay

Novare Pay

Vi hjälper er att säkerställa konkurrenskraftiga ersättningserbjudanden och incitamentsprogram

Novare Pay Consulting är ett konsultföretag som är specialiserade på löner, förmåner och incitamentsprogram. Vi hjälper både nationella och multinationella företag och organisationer med faktabaserad rådgivning på ersättningsområdet.

Urval av Novare Pays tjänster

Våra tjänster täcker en rad områden inom ersättningar. Vi har delat in dem i tre kategorier;

 • Lön. Vi hjälper företag att förstå marknadslöneläget för hela organisationen eller specifika roller

 • Incitament. Vi hjälper företag med design och struktur av kontant och aktiebaserade incitamentsprogram

 • Strategi & Effektivitet. Vi erbjuder stöttning i utformning av ersättningsstrategi och effektivisering av personalkostnader

 

Kontakta Novare Pay Consulting

Tel +46-70-374-7615
Mail erik.nilsson@novare.se
Web: www.novare.se/pay

 

Kontakta oss

Learnster

Nästa generations lärplattform för onboarding, kompetensutveckling och compliance

Är du redo att ta upplevelsen till nästa nivå?

Framgång idag bygger på att kunna attrahera talanger. För att medarbetarna ska förbli engagerade och välja att stanna i förtaget krävs att kontinuerlig kompetensutveckling erbjuds i moderna lärmiljöer. Learnster är utvecklat för att leva upp till de krav som dagens stjärnor ställer på både användarvänlighet, tillgänglighet och flexibilitet.

 • Inbyggt författarverktyg i användarvänligt gränssnitt
 • Individuell inloggning för samtliga kursdeltagare, från valfri enhet
 • Möjlighet att exportera relevant data om utbildningar och kursdeltagare
 • Stöd från Learnsters expertteam inom Learning Design och framgångsrik pedagogik

Med Learnster kan du dessutom:

 • Erbjuda varierade lärmiljöer
 • Integrera plattformen med externt HR-system
 • Anpassa lärplattformen till ert varumärkes förutsättningar

 

Kontakta oss

Heartpace

Marknadsledande verktyg för medarbetarsamtal, feedback och utvärdering

Heartpace är en digital lösning för målstyrning av medarbetardialoger, utvärderingar och kompetens. Med verktyget kopplar du medarbetarmål till övergripande strategier.

Att arbeta med Heartpace klargör på ett tydligt sätt ansvar och förväntningar i organisationen. Det skapar värdefullt engagemang som leder till bättre resultat.

Med Heartpace säkerställer du att alla medarbetare arbetar mot gemensamma mål samtidigt som du får transparens och översikt.

"Att skapa långsiktiga resultat för våra kunder och deras medarbetare är vårt mål. Vår kompetens om hur man skapar övergripande engagemang finns inbyggt i vår molntjänst som är både enkel och lättillgänglig."

Verktyget har hög säkerhetsklass och uppfyller det nya regelverket i enlighet med GDPR. Testa vår tjänst kostnadsfritt. Anmäl ditt intresse på vår hemsida.

Delar av Heartpace innehåll

 • Hantering av målstyrda utvecklings-, löne- och månadssamtal
 • Lönekartläggning och löneanalys
 • Utvärderingsverktyg - peer review, 360-utvärdering
 • Kompetens-CV modul
 • Enkätverktyg
 • Integration med Office 365, Microsoft AD, Google m.fl.

 

Kontakta oss

Kontakta oss