Skip to main content Skip to main navigation
Löner & Förmåner

Modern och intuitiv tjänst med fokus på användaren

Löner & Förmåner

Webbaserad Shared Service Center för lönehantering och förmåner

Löner och Förmåner är Söderberg & Partners webbaserade Shared Service Center för lönehantering och förmåner. Våra tjänster Payroll för lönehantering och Benefits för förmånshantering, kombinerar kraftfullt systemstöd, kompetent support och hög anpassningsbarhet för dig som kund. Tjänsterna kan användas i kombination eller oberoende av varann.

 

Varför Löner och Förmåner?

  • Fokusera på kärnverksamheten och minska intern administrationen
  • Minska risken och sårbarheten vid sjukdom, driftstopp etc.
  • Tydlig prissättning
  • Tillgång till en modern och intuitiv tjänst med fokus på användaren
  • Webbaserat, glöm lokala installationer
  • Kunden i fokus, vi utvecklar för våra användare inte för teknikerna
Payroll

Marknadens mest innovativa tjänst för lönehantering

Med Payroll får du en smart och effektiv lönehantering. Att vi växer snabbast i branschen beror framför allt på tre faktorer: vår lösning är användarvänlig, heltäckande och dessutom har vi ett fast pris – på riktigt.

Läs mer
Jessica Welander-Rasmussen, Ekonomichef, Delphi

Det vi bland annat är imponerade av i Söderberg & Partners lönehantering har varit den smidiga implementeringen av tjänsten.

Benefits

Synliggörande av företagets kompensationspaket

På dagens arbetsmarknad konkurrerar arbetsgivare inte bara med sitt lönekuvert. För att attrahera rätt kompetens erbjuds ofta olika former av förmåner, t.ex. försäkringar, bilförmån, friskvårdspott eller ögonlaseroperationer mot bruttolöneavdrag. 

Läs mer
Heartpace

Digitalt verktyg för medarbetarsamtal, feedback och utvärdering

Heartpace är en digital lösning för att arbeta med målstyrda medarbetarsamtal, utvärderingar och kompetens. Använd transparens och uppföljningsmöjlighet för att följa upp överenskomna mål. Det skapar värdefullt engagemang som leder till bättre resultat.

Läs mer
Kontakta oss