Skip to main content Skip to main navigation
Löner & Förmåner

Modern och intuitiv tjänst med fokus på användaren

Löner & Förmåner

Webbaserad Shared Service Center för lönehantering och förmåner

Löner och Förmåner är Söderberg & Partners webbaserade Shared Service Center för lönehantering och förmåner. Våra tjänster Payroll för lönehantering och Benefits för förmånshantering, kombinerar kraftfullt systemstöd, kompetent support och hög anpassningsbarhet för dig som kund. Tjänsterna kan användas i kombination eller oberoende av varann.

 

Varför Löner och Förmåner?

  • Fokusera på kärnverksamheten och minska intern administrationen
  • Minska risken och sårbarheten vid sjukdom, driftstopp etc.
  • Tydlig prissättning
  • Tillgång till en modern och intuitiv tjänst med fokus på användaren
  • Webbaserat, glöm lokala installationer
  • Kunden i fokus, vi utvecklar för våra användare inte för teknikerna
Jessica Welander-Rasmussen, Ekonomichef, Delphi

Det vi bland annat är imponerade av i Söderberg & Partners lönehantering har varit den smidiga implementeringen av tjänsten.

Payroll

Webbaserad lönehantering

Payroll är Söderberg & Partners Shared Service Center för lönehantering. Tjänsten kombinerar kraftfullt systemstöd, kompetent support och hög anpassningsbarhet för dig som kund. Payroll är webbaserad och kräver inga installationer utan endast åtkomst till webb, glöm investeringar i mjukvara, drift och uppdateringar men få tillgång till en av marknadens modernaste tjänster inom lönehantering.

Läs mer
Benefits

Synliggörande av företagets kompensationspaket

Benefits är Söderberg & Partners lösning för att effektivt administrera och synliggöra hela företagets kompensationspaket. Med Benefits kan arbetsgivaren släppa de administrativa momenten. Hela kompensationspaketet synliggörs och i den interaktiva lönespecifikationen ges medarbetaren en total ekonomisk överblick av allt från pensionsavsättningar, löneutbetalningar till gruppförsäkringspremier.

Läs mer
Heartpace

Verktyg för att skapa engagemang och resultat

Heartpace är Söderberg & Partners lösning för att arbeta med webbaserad Performance Management. Med verktyget hanterar du alla former av målstyrda medarbetarsamtal som utvecklingssamtal, lönesamtal, målsamtal mm. Du skapar struktur och transparens samtidigt som du lever upp till lagstiftningen i enlighet med GDPR.

Läs mer

Hur kan vi hjälpa dig?

Namn

Vart i Sverige befinner du dig?

Är du redan kund?

Är du företag eller privatperson?

Personnummer/Organisationsnummer

Telefonnummer

E-post

Meddelande

Kontakta oss