Joy Tischner Röhrens

Sakförsäkringsförmedlare Industriförsäkring
Joy är specialist inom sakförsäkring för stora och komplexa risker med global exponering och är ansvarig för S&Ps avdelning Global Advisory, där flertalet specialister inom olika försäkringsformer hjälper våra kunder med hantering av deras globala försäkringsprogram.