Skip to main content Skip to main navigation

Egendoms- och avbrottsförsäkring

Alla företag – oavsett storlek och bransch – behöver en försäkring som skyddar såväl verksamheten som balans- och resultaträkningen. Men det räcker inte. Dessutom måste egendoms- och avbrottsförsäkringen utformas efter företagets specifika behov.

Söderberg & Partners identifierar era egendoms- och avbrottsrisker. Med vårt unika analysverktyg Optimum kartlägger vi exempelvis specifika avbrottsexponeringar och beroendeförhållanden. Ingen verksamhet är den andra helt lik. Just därför är det viktigt att försäkringen anpassas efter just ert behov. 

 

Kontakta oss

Kontakta oss