Vilka hållbarhetsfaktorer lönar sig?

29 juni 2023
Kopplingen mellan aktörers hållbarhetsarbete och finansiell prestation har studerats brett och kan nästan anses väletablerad, men i takt med ökad reglering från EU:s lagstiftare har intresset för sambandet mellan diverse ESG-områden och deras specifika effekter på avkastning blivit större. Vi har därför tagit fram ett White Paper som kartlägger ämnet.

Den här metastudien sammanställer befintlig litteratur inom sju nyckelområden, så kallade huvudsakliga negativa konsekvenser under EU:s Disclosureförordning (”SFDR”) – koldioxidutsläpp, vattenbevaring, genus och etnisk mångfald, energieffektivitet, mänskliga rättigheter och avfallshantering – för att finna den ekonomiska konsekvensen om man beaktar dessa.

Studien finner positiva samband mellan vissa av hållbarhetsindikatorerna och avkastning, vilket sammantaget belyser potentialen för högre avkastning för investerare och företag med aktiva och pågående hållbarhetsåttaganden.

Läs rapporten här