Är alla indexfonder i Sverige likadana?

3 nov. 2016
Är du av uppfattningen att alla indexfonder i Sverige är likadana? Ack så fel! Beroende på vilken indexfond du har valt, kan avkastningen på din indexfond de senaste 3 åren variera med upp till 16%. Och då ska det tilläggas att det endast avser en jämförelse av svenska indexfonder som följer medelstora och stora bolag i Sverige, skillnaderna mot indexfonder på andra marknader kan vara betydligt större.

Vad är en indexfond?

Låt oss börja med vad en indexfond är; det är en fond som har som målsättning att placera i de aktier som ingår ett visst index. Indexet för svenska indexfonder kan exempelvis vara OMXS30 (de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen) eller OMXSPI (alla bolag på Stockholmsbörsen). En indexfond har som målsättning att följa sitt index, till skillnad från en aktivt förvaltad fond vars målsättning är att överträffa det. Låga kostnader är en viktig parameter i valet av indexfond eftersom man inte kan förvänta sig en bättre avkastning till följd av förvaltarens skicklighet att välja aktier.

Varför har indexfonderna olika avkastning?

Eftersom svenska indexfonder följer olika index är det naturligt att de har olika avkastning. Förutom att de kan följa olika index kan de även ta ut olika kostnader för sin förvaltning, de kan vara utdelande eller icke-utdelande fonder, de kan lyckas olika bra i att följa sitt index och slutligen, ifall fonden har mycket kapital under förvaltning kan den även ha svårigheter att investera i alla de aktier som ingår i ett visst index. I så fall behöver fonden istället investera en större andel av sitt kapital i färre av de aktier som ingår i indexet.

Indexfonderna 2016

De svenska indexfonder som lyckats bäst hittills under 2016 är de indexfonder som följer ett bredare index över Stockholmsbörsen, exempelvis SIX Return Index eller OMX Stockholm Benchmark Index. Fonder som följer ett smalare index, så som OMXS30, har hittills under 2016 haft en sämre utveckling, men trenden är liknande även för historik längre tillbaka i tiden. De två populära gratisfonderna Nordnet Superfonden Sverige och Avanza Zero följer olika index, där den förstnämnda kan betraktas som vinnarfonden då den följer ett bredare index och därför har haft en högre historisk avkastning.

Hållbarhetsprofilen.se kommer du åt här