Är du för eller emot aktivt förvaltade fonder?

23 okt. 2017
Frågan är inte ovanlig, men den är snäv. Ofta tenderar aktiv/passiv-frågan att hamna i en generalisering där det argumenteras för ett rätt och ett fel för alla sparare och i alla marknadslägen. Det är synd, eftersom vi skulle kunna ha en mer nyanserad debatt i Sverige.

 En aningen förlegad syn är att antingen aktivt förvaltade fonder eller passivt förvaltade fonder alltid skulle vara det bästa alternativet. Det är istället så att aktivt och passivt förvaltade fonder har olika bra förutsättningar för att lyckas givet olika parametrar - de funkar helt enkelt vid olika tillfällen.

Vi har tagit fram en analys som kartlägger när aktiv och passiv fondförvaltning har som bäst möjlighet att lyckas. En sammanfattning på detta finner ni även i nedan tabell:

Aktiv fondförvaltning

Passiv fondförvaltning

►     Vid lågkonjunktur

►     Vid högkonjunktur

►     Ineffektiva marknader

►     Effektiva marknader

►     Värdeutveckling överträffar tillväxtutveckling

►     Tillväxtutveckling överträffar värdeutveckling

►     Marknaden är i nedgång

►     Marknaden är i uppgång

►     Högt Tracking error för aktivt förvaltade fonder

►     Lågt Tracking error för aktivt förvaltade fonder

Tabell över när de två investeringsstrategierna tenderar att ha som bäst förutsättningar.

Det finns också ett flertal olika faktorer som påverkar utfallet i tidigare forskning kring aktiv och passiv fondförvaltning, vilket gör resultaten från olika forskningsrapporter spretiga. Exempelvis påverkas resultaten av vilken marknad som undersöks, vilken tidsperiod som avses och vilket index de aktiva fonderna jämförs med. Med andra ord – inte svartvitt!

Låt oss hjälpa dig vidare

Vi erbjuder personlig rådgivning och kapitalförvaltning för dig med minst 500 000 kr i placerbart kapital. Fyll i formuläret, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!

Valfritt