Bättre utsikter i europa

23 feb. 2015
I kölvattnet av Europeiska centralbankens (ECB) utökade tillgångsköpsprogram är det många som spänt väntar på någon slags fingervisning om hur effekterna kan tänkas bli. Samtidigt har situationen med Grekland och riskerna därom eskalerat, men oron har hittills inte letat sig till kapitalmarknaderna. Detta antyder att investerare inte ser riskerna för en så kallad Grexit som alltför stora, eller möjligen att effekterna av en sådan inte skulle bli alltför allvarliga. Huruvida marknaderna underskattar ett sådant händelseförlopp är oklart, men det skapar en överhängande osäkerhet genom Europa. Att dra några större slutsatser rörande hur de olika ekonomierna reagerar är för tidigt, men under veckan har det presenterats makrostatistik som kan ge en indikation om hur det ekonomiska klimatet i eurozonens länder ser ut.

En siffra som generellt ses som en god indikator för tillväxt är inköpschefsindex, där februari månads preliminära sammanvägda mätning från Markit steg till 53,5, från den slutgiltiga siffran på 52,6 i januari. Det är den högsta noteringen på sju månader, och ger all anledning att vara optimistisk då det markerar hela 20 månader över det 50-streck som separerar expansion från kontraktion. Sett till tjänstesektorn finns det ett klart positivt tecken inför framtiden, då siffran för nya order är uppe på högsta nivån på knappt fyra år, 53,3. Totalt sett expanderade tjänstesektorn med 53,9, klart över alla förväntningar. Siffran för industrin steg till 51,1 från 51,0, vilket dock är sämre än väntade 51,5. Den sammanvägda siffran pekar på en kvartalstillväxt för BNP på 0,3 procent. Samtidigt kvarstår det faktum att bolag pressar ner sina priser, om än i lägre takt än tidigare. Detta understryker det svåra läge ECB står inför, och stödjer de planerade aktioner som presenterades tidigare i år.

Om vi gräver i de enskilda länderna kan vi se ljusglimtar även där. Då detta är en preliminär mätning är det enbart Frankrike och Tyskland som presenteras enskilt, och i båda fallen ser det bättre ut än på länge. Det sammanvägda indexet för Frankrike noterades till 52,2, vilket är den starkaste siffran sedan mitten av 2011, medan den tyska siffran på 54,3 innebär den största expansionstakten på sju månader. Vad gäller den franska förbättringen ska man nog vara lite försiktig med att dra alltför långtgående slutsatser, då den här månadens siffra följer en kontraktion i januari, och här behövs nog fler positiva indikationer. Däremot har senaste tidens tyska makrostatistik varit alltmer positiv. Senaste BNP-mätningen överraskade positivt, samtidigt som både ZEW- och IFO-mätningarna har påvisat klara förbättringar senaste månaderna. Framledes ser det med andra ord väldigt bra ut för Europas draglok.

Ovan nämnda siffror reflekteras i det ökade konsumentförtroendet, som har förbättrats till -6,7 från januarinoteringen på -8,5, trots det stökiga läget i Grekland. Det är i sig inte siffror att hurra över, men det är utan tvekan en välkommen förbättring. Om detta kan härledas till det utökade tillgångsköpsprogrammet från ECB så bör vi kunna förvänta oss ytterligare förbättringar när de faktiska tillgångsköpen drar igång i mars.