BlackRock: Planera ditt sparande för att känna trygghet inför framtiden

22 okt. 2015
En mindre grupp svenskar har betydligt högre besparingar, och därmed en mer positiv syn på sin framtida ekonomi, än vad som gäller för det stora flertalet svenskar. Men hög inkomst tycks inte vara det mest avgörande. I stället är det hur deras sparbeteende ser ut.

Det visar en undersökning – BlackRock Investor Pulse Survey – som fondförvaltaren BlackRock har låtit göra, se faktaruta. Resultatet visar på en tydlig skillnad mellan hur en mindre grupp – som i undersökningen benämns som ”trygga sparare” – ser på sin ekonomi och det stora flertalet sparare.

De trygga spararna utgör 12 procent av befolkningen, och uppvisar ett sparbeteende som starkt avviker från det som gäller för majoriteten. Trots att den genomsnittliga månadsinkomsten för denna grupp inte mer än marginellt överstiger det totala genomsnittet – 31 700 kronor mot 30 600 kronor – så har gruppen av trygga sparare besparingar som i genomsnitt är mer än fyra gånger så höga.

– Den största anledningen till att dessa personer har över 700 000 kronor mer i sparade tillgångar är att de tänker mer långsiktigt genom att ha en lägre andel kontanta medel och en större andel i andra tillgångsslag med, baserat på historisk data, högre avkastning, säger Michaela Collet, chef för affärsområdet Retail på BlackRock i Norden.

Det som kanske är det minst förvånande i undersökningen är att de trygga spararna sparar betydligt mer av sin månadsinkomst än den resterande delen av befolkningen – 56 procent mot 23 procent. Men de trygga spararna tenderar också att sprida sitt sparande i olika tillgångar. För denna grupp av sparare utgör likvida medel ungefär hälften av det totala sparandet, medan övriga sparare, som inte är trygga sparare, har två tredjedelar av sitt sparande i kontanter. Trygga sparare har nästan en tredjedel av sitt sparande i aktier, medan övriga sparare har en femtedel i aktier.

En annan skillnad är att trygga sparare har en större benägenhet att använda sig av finansiell rådgivning än övriga svenskar.

– Att själv ta hand om hushållets ekonomi kan vara en utmanande uppgift, och det är viktigt att möjligheten till finansiell rådgivning och hjälp finns tillgänglig för alla, säger Michaela Collet.

Följden av de trygga spararnas beteende är att de i större utsträckning känner att de har kontroll över sin finansiella framtid, och är övertygade om att deras besparingar säkrar ett bekvämt liv efter pensionen. Medan en klar majoritet av de trygga spararna tror på ett ekonomiskt bekvämt liv efter pensionen så är det bara lite mer än en fjärdedel av den övriga befolkningen som tror samma sak.

– Det är spännande att se hur relativt små åtgärder kan ha en sådan stor inverkan på hur en sparare ser på sin ekonomiska situation. Undersökningen visar tydligt att planering inför den kommande tiden och spridda investeringar gör att svenskarna känner sig tryggare och lugnare inför sin framtid, säger Michaela Collet.

Fakta: BlackRock Investor Pulse Survey

BlackRock har genomfört en omfattande undersökning – BlackRock Investor Pulse Survey. 27 500 personer har intervjuats i undersökningen, varav 1 000 svenskar. BlackRock valde att göra undersökningen för att bättre förstå människors ekonomiska behov och prioriteringar, ta pulsen på deras attityder till sparande och investeringar och att lära sig mer om de människor som har de bästa spar- och investeringsvanorna. Dessa insikter hjälper BlackRock att utrusta sina distributionspartners och att i grund och botten vara en bättre kapitalförvaltare.

Undersökningen identifierade en grupp – trygga sparare – som utgjorde 12 %. Några skillnader mellan trygga sparare och den genomsnittlige svensken:

• 86 % av de trygga spararna känner att de har kontroll över sin finansiella framtid, vilket är långt över snittet för svenskarna på 51 %.

• 61 % av dessa sparare känner sig även säkra på att deras besparingar och investeringar kommer säkra ett bekvämt liv efter pensionen, något som endast 28 % av resterande tillfrågade kände.

• Hela 76 % känner sig säkra på sina investeringsbeslut, jämfört med snittet på 47 %

• Oberoende av inkomst uppgår dessa sparares genomsnittliga besparingar till 950 000 kronor, jämfört med genomsnittet på 204 546 kronor.

Låt oss hjälpa dig vidare

Vi erbjuder personlig rådgivning och kapitalförvaltning för dig med minst 500 000 kr i placerbart kapital. Fyll i formuläret, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!