Börsen 2024 – vad tror experterna?

9 feb. 2024
Inflationen fortsätter neråt och styrräntorna väntas sänkas under våren. Allt pekar därför på att en ekonomisk hårdlandning med stor sannolikhet kan undvikas. Men efter en stark avslutning på 2023, finns det alltid risk för bakslag. Så vad kan du förvänta dig av börsen 2024?
Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering

Försvagad världsekonomi och rekylrisk på börsen 

Världsekonomin fortsätter att försvagas och utvecklingen mellan länderna skiljer sig kraftigt åt. Vårt huvudscenario är att en ekonomisk hårdlandning med stor sannolikhet kan undvikas, tack vare att inflationen fortsätter att gå ned och styrräntorna väntas sänkas till våren. Vi ser framför oss att konjunkturen kommer att bottna under året, för att sedan sakta men säkert vända upp igen. 

2023 avslutades mycket starkt på börsen och i det korta perspektivet finns det såklart risk för rekyler. Vi anser därför att det inte är det bästa läget att öka exponeringen mot aktier just nu. Det gör att vi står kvar med en neutral allokering till globala aktier och en övervikt mot nordiska aktier på Söderberg & Partners

Det är dock viktigt att komma ihåg att eventuella börsnedgångar, kan utgöra bra köptillfällen. Vi har nu valt att öka exponeringen i tillväxtsektorer för den globala aktieportföljen och väljer därför att:

  • Lyfta Kommunikationstjänster till övervikt (från neutral)
  • Lyfta Kraftförsörjning till neutral (från undervikt)
  • Sänka Bank & Finans till undervikt (från neutral)
  • Sänka Dagligvaror till undervikt (från neutral)

Detta innebär att vi behåller vi vår övervikt i USA som är mer tillväxtorienterat än Europa, som vi istället underviktar. 

I stort tror vi på ett bra men volatilt år på börsen 2024.

Fortsatt tro på Nordiska aktier

Stockholmsbörsen var en av de stora förlorarna när styrräntorna höjdes kraftigt. När centralbankerna väl sänker styrräntan kommer förutsättningarna förbättras, vilket troligtvis kommer att generera en omvänd marknadsrörelse. Det kunde vi bevittna redan under slutet av 2023.

Samtidigt kvarstår geopolitiska spänningar som kan dämpa riskviljan. Men med en stark vinsttillväxt, attraktiv värdering och det faktum att Sverige är en räntekänslig ekonomi, tror vi ändå på Nordiska aktier och behåller vår övervikt där.

Lägre räntor väntas under 2024

Höstens räntenedgång kom snabbare och blev mer kraftfull än många hade väntat sig. Även om det har gått snabbt, tror vi på lägre räntor under 2024. 

Inom räntor, föredrar vi High Yield som bör kunna ge en god avkastning om vi inte får alltför stora negativa överraskningar som till exempel ihållande inflation eller försenade räntesänkningar.

Därför behåller vi vår övervikt mot High Yield och en undervikt mot stat– och bostadsobligationer.

Dessutom har vi en fortsatt maximal undervikt på Alternativa strategier som vi sålde ut i september. 

I vår senaste Strategirapport - Utblick 2024 kan du läsa mer om de förändringar som vi gör i portföljerna och varför.

Vill du få hjälp att se över din investeringsstrategi för 2024?

Kontakta oss via formuläret så återkommer vi till dig.

Låt oss hjälpa dig vidare

Vi erbjuder personlig rådgivning och kapitalförvaltning för dig med minst 500 000 kr i placerbart kapital. Fyll i formuläret, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!