Makrokommentar: Federal Reserve håller decembermötet vid liv

29 okt. 2015
Igår kväll lämnade Federal Reserve sitt räntebesked, och precis som väntat förblir styrräntan oförändrad i spannet 0,00-0,25 procent. Något annat utfall var föga troligt i detta skede, och den allra största frågan var istället huruvida man kommer att starta räntehöjningscykeln i år eller inte. Vid en snabb överblick ser pressmeddelandet kring beskedet relativt oförändrat ut, men synar vi orden så ser vi några inte helt oviktiga förändringar som kan komma att rucka på förväntningarna om tidpunkten för den initiala räntehöjningen. En tydlig sådan skillnad är att man i uttalandet specifikt nämner decembermötet.

Kort sagt kan man säga att man i och med gårdagens besked tydligt ville visa att dörren fortfarande stod öppen för en höjning i december, trots att marknaden börjat prisa ut sannolikheten för en sådan. En noterbar förändring i pressmeddelandet var att man i viss mån minskade vikten av den globala ekonomin, och från att oroligheterna i exempelvis Kina vid förra mötet tog en relativt central roll meddelar man nu att sådana aspekter kommer att vara under bevakning. Trots att skillnaden är marginell visar uttalandet att man är mindre oroliga för globala risker och istället återigen fokuserar mer på den inhemska ekonomin. Kort sagt kan man säga att en decemberhöjning i mångt och mycket är beroende av de kommande två sysselsättningsrapporterna. Den största frågan är om den inkommande statistiken kan stödja Feds egen syn på att en höjning i år. Genom att specifikt nämna decembermötet vill man också tvinga marknaden att prisa in att möjligheten för en decemberhöjning fortfarande finns kvar, om statistiken tillåter. En något duvaktigare ton hade med största säkerhet prisat ut detta. Det hade kunnat blivit ett problem om inkommande statistik hade gett stöd för en höjning i slutet av året, då man historiskt sett drar sig från att överraska marknaden.

Det är tydligt att marknaden är mer intresserad av tidpunkten för första höjningen, trots att fokus snarare borde ligga på den efterföljande takten av räntehöjningar. Timingen inte heller enkel, då ekonomin sänder olika signaler. Arbetslösheten är på en nivå som bör generera ett tryck uppåt för inflationen, men något sådant har vi ännu inte sett. Lönerna tar inte heller fart, och inflationen fortsätter ligga under målnivån. Sedan förra mötet har vi hittills inte fått någon statistik på att sådana förhållanden skulle ha förbättrats, eller för den delen försämrats, så att Fed idag skulle ha en klarare bild av utsikterna är mindre troligt. Något motsägelsefullt är det dock att man tydligt talar för decembermötet i detta skede, när man avvaktade i  exempelvis juni när statistiken såg starkare ut. Detta är något underminerande för det data dependence som man premierar. Man kan inte heller vänta in alltför tydliga tecken på att inflationen ska uppåt, eftersom effekterna från penningpolitiken agerar med viss fördröjning. Att skjuta på det för länge innebär en risk för att man låter inflationen stiga alltför mycket, och istället för en gradvis räntehöjningscykel istället tvingas att ta till kraftigare räntehöjningar. Denna balansgång är givetvis mycket svår.

Ledamöterna har dock gott om möjligheter att mellan dagens datum och decembermötet ge tydligare signaler via diverse uttalanden. Ett viktigt sådant är när Janet Yellen talar inför kongressen i början av december. Huruvida man kan bygga sig ett starkt case för en höjning blir som sagt beroende av inkommande data, och givet den senaste tidens utveckling vill nog dagens skeptiker se tydliga förbättringar i det avseendet.