Makrokommentar: Ytterligare en sänkning från Riksbanken

18 mars 2015
Stefan Ingves bluffade inte när han för strax över en månad sedan, i samband med räntesänkningen till -0,10 procent, klargjorde att Riksbanken är beredda att göra penningpolitiken ännu mer expansiv om det så behövs. Dagens sänkning av reporäntan om 0,15 procent till -0,25 procent visar att det fanns mer bakom påståendet än retorik. Stödköpen av statsobligationer på tidigare 10 miljarder kronor utökas även de till 30 miljarder kronor.

Senaste tiden har vi fått se allt mer positiv makrostatistik på hemmaplan, där bland annat BNP-tillväxten har varit oväntat stark. Faktum är att även konsumentprisinflationen klättrat uppåt på senare tid, vilket spelar väl överens med Riksbankens bedömning att inflationen har bottnat. Så den penningpolitik som har förts har haft önskad effekt, problemet är bara att den goda utvecklingen vi har sett sätter käppar i hjulet för den politik som förs för tillfället, och som på lång sikt ska ta inflationen till önskad nivå. I och med en räntesänkning vill man försvaga valutan, för att på så sätt stimulera inflationen. Problemet är bara att kronan faktiskt har stärkts mot vår viktigaste handelsvaluta, euron. Sådana tendenser riskerar att bryta den önskade inflationstrenden, och ytterligare hämma inflationsförväntningarna. Det är just därför man idag sänker räntan ytterligare samtidigt som man utökar köpen av statsobligationer.

Reporäntan väntas ligga kvar på denna nivå åtminstone till andra halvåret 2016, och sedan stiga i en långsammare takt än den tidigare presenterade räntebanan. Men fortsatt är man beredd att föra en ytterligare expansiv penningpolitik om så skulle behövas, och precis som tidigare kommunicerat är man beredda att göra det även mellan de ordinarie direktionsmötena. Ingves har sagt att det inte finns något nedre golv, och efter senaste tidens aktioner från Riksbanken finns det ingenting som tyder på att detta endast handlar om kommunikation. Riksbanken skriver också att det kan bli aktuellt med riktade lån till företag via bankerna, köp av andra typer av räntepapper eller valutainterventioner.

Som väntat försvagas kronan kraftigt efter beskedet, och har i skrivande stund tappat ca 16 öre mot både euron och dollarn, till 9,33 respektive 8,80 kronor. Riksbanken verkar alltså göra allt de kan för att försvaga den svenska kronan för att få upp inflationen och stärka Sveriges konkurrenskraft. Med tanke på hur man har agerat senaste tiden finns det en överhängande möjlighet att det inte stannar här. Vi tror att ytterligare sänkningar och ännu mer omfattande stödköp är att vänta. Valutakriget med de andra centralbankerna på de utvecklade marknaderna fortsätter därmed.