De nya finanslagarna - ökad transparens gällande avgifter

18 jan. 2018
Från och med den 3:e januari 2018 genomfördes ett nytt regelverk för företag i den finansiella sektorn inom hela EU. Regelverken är omfattande och har tagit många år att ta fram. Syftet med förändringarna i reglerna är bland annat att stärka kundskyddet och öka transparensen gällande avgifter.

"Vi välkomnar de nya regelverken och vi delar synen från myndigheterna att transparens är viktigt för kunderna” säger Olof Lindqvist som är ansvarig för affärsområdet Private Clients på Söderberg & Partners. Här följer några punkter som förändrats med de nya reglerna:

Transparens gällande avgifter

I samband med finansiella rekommendationer ska kunden få ta del av en rapport avseende kostnader och avgifter i det finansiella instrumentet. Tidigare har det funnits liknande regler men nu omfattas samtliga avgifter såsom tex valutaväxlingskostnader också i dessa beräkningar.

Lämplighetsrapport

Den som lämnar finansiella råd är skyldig att göra en bedömning om investeringen är lämplig för dig som kund utifrån dina behov och detta dokumenteras i en rapport som du som kund får ta del av innan eller i samband med att finansiella produkter köps eller sälj.

Målmarknad

Alla produktbolag som ger ut finansiella produkter, tex fondbolag, ska göra en analys över vilka typer av kunder deras produkter är anpassade för. Finansiella rådgivare är då skyldiga att följa denna rekommendation och i kombination med sin egen analys av kundens kunskap, kompetens och behov göra en bedömning vilka investeringar som är lämpliga för varje enskild kund.

Hur påverkar detta mig som kund?

”På sikt tror vi att de nya reglerna leder till lägre kostnader för kunderna då fondkostnaderna kommer minska till följd av de nya reglerna då det blivit svårare för finansiella rådgivare att ersättas med provision från fondbolagen" berättar Olof Lindqvist. "Baksidan av detta kommer förmodligen innebära att tex storbankerna än mer fokuserar på att sälja sina egna produkter vilket tyvärr minskar både utbud och valfrihet för väldigt många investerare”