Det är dags att demokratisera rådgivning för alla!

9 feb. 2015

På samma sätt som att det är självklart att alla har rätt till en bra sjukvård så anser jag att alla borde ha rätt till en bra rådgivning. Att vi som bor i Sverige har tillgång till en bra sjukvård innebär att vi är friskare och att vi lever längre. Att ha tillgång till en bra rådgivning innebär att vi skulle ha ett bättre skydd mot oförutsedda händelser och ha möjligheten till att leva våra långa liv på ett mer bekvämt och bättre sätt.

Vad innebär då rätten till en bra rådgivning?

Rätten till en bra rådgivning innebär att  alla ska ha en rimlig chans att få en individuellt anpassad rådgivning oberoende av var de jobbar, hur hög lön de har eller hur mycket pengar de har på banken. Men att ge en bra och individuellt anpassad rådgivning är inte gratis utan det kräver enorma investeringar i kunskap, analys och system. Och för att dessa två ska gå ihop måste det finnas bra och flexibla sätt för alla att bekosta sin rådgivning för att alla ska kunna ta del av den.

Vi måste låta individen själv få bestämma vilken nivå av service man vill ha och också hur man vill betala. Det är dags att demokratisera rådgivning!

För om historien har något att säga om framtiden så har att investera i rådgivning definitivt lönat sig: Våra kunder har i genomsnitt fått 2,5-gånger pengarna tillbaka efter alla kostnader på den avgift som de betalat till oss – Det kallar jag för en bra investering, eller vad tycker du?