Didner & Gerge Aktiefond – 20 år av aktiv förvaltning

4 mars 2015
Enligt teorin ska det vara näst intill omöjligt att slå index över tid. Men ett undantag är Didner & Gerge Aktiefond. Fonden har över tid levererat god avkastning och har högsta betyg hos Morningstar. Här berättar fondens två förvaltare om placeringsfilosofin som är grundbulten i den goda avkastningen.

Få personer är så kända i den svenska fondbranschen som Adam Gerge och Henrik Didner, grundarna av fondbolaget Didner & Gerge. Sedan i fjol förvaltas Aktiefonden av Adam Nyström och Gustaf Setterblad. Radarparet har arbetet flera år på fondbolaget. Dels som analytiker, dels som förvaltare av fondbolagets Småbolagsfond, vilket medfört att de kan bolagets förvaltningsfilosofi på sina fem fingrar. 

– Bra fondförvaltning handlar om att vara långsiktig och att våga investera i de bolag som man verkligen tror på, även om andra inte gör det, säger Gustaf Setterblad och Adam Nyström lägger till:

– Det är omöjligt att veta hur börsen utvecklas på kort sikt. Därför är vår viktigaste uppgift att hitta de bolag som vi anser kommer att utvecklas bra på längre sikt.

A och O i förvaltningen är således bolagsurvalet, snarare än att försöka tajma marknaden genom taktisk allokering eller att försöka sia om vart konjunkturen är på väg. I bolagsanalysen läggs stor vikt vid det som förvaltarna benämner bolagets story.

– För att vi ska investera i ett bolag så måste vi verkligen förstå vad de gör och hur bolaget tjänar pengar. Storyn handlar helt enkelt om att bolaget ska vara på väg någonstans och ha en plan över hur det målet ska nås, säger Gustaf Setterblad.

Besöker alla bolag

Ett led i det arbetet är att besöka bolagen. Varje företag som förvaltarna köper aktier i har de först träffat.

– Det personliga mötet med till exempel vd, finanschef eller affärsområdeschef är mycket viktigt. Utifrån svaren kan vi bilda oss en uppfattning om det finns substans i de planer som de har. Företag som mer i detalj kan förklara hur de ska förbättra bolaget ger större förtroende än mer svepande förklaringar som att de till exempel ska genomföra ett besparingsprogram, säger Adam Nyström.

Deras placering i Danske Bank är ett sådant exempel. Bolagets aktiekurs föll ner i källaren i samband med finanskrisen. När andra investerare knappt vågade ta ordet bankaktier i sin mun, agerade fondbolaget i motsatt riktning.

– Vi träffade ledningen för Danske Bank och såg att det fanns en bra plan över hur de skulle vända bolaget. Vi köpte aktier redan 2010 och har sedan dess successivt ökat innehaven och det har blivit en riktigt bra affär, säger Adam Nyström.

Trelleborg vände skutan

Trelleborg, som minst sagt hade det motigt för fem år sedan är ett annat exempel.

– Trelleborgs ledning kunde tydligt och detaljerat redogöra för hur de skulle vända skutan, till exempel genom att stänga olönsamma produktionsanläggningar i högkostnadsländer. När vi hade förstått verksamheten och fått förtroende för ledningen gick vi in med en betydande investering, säger Gustaf Setterblad.

Vilka bolag undviker ni?

– Bolag som vi inte förstår och förhoppningsbolag som aldrig har tjänat pengar. Dessutom undviker vi bolag som är mycket beroende av externa faktorer som till exempel prisutvecklingen på råvaror och olja, säger Gustaf Setterblad och Adam Nyström vidareutvecklar.

– Bolag vars produkter präglas av hög förnyelsetakt är vi också varsamma med. Nokia är ett typexempel. Bolaget hade massor av pengar att lägga på forskningen, men trots det så gick det snabbt utför, säger han.

De senaste åren har börsen stigit relativt mycket. Men att kliva ur aktiemarknaden för att försöka tajma en nedgång ligger inte i strategin.

– Att matcha börsens svängningar är omöjligt. Då är det bättre att ligga fullinvesterade i bra bolag som vi tror kommer att gå bra på sikt. Den strategin har fonden haft i 20 år och det är en strategi som vi vet fungerar i det långa loppet, säger Gustaf Setterblad.