Fortsatt bra utsikter för den kinesiska börsen

9 juni 2015
Investerare som har placerat i kinesiska aktier har fått bra avkastning. Det senaste året har snittavkastningen för Kinafonder varit drygt 70 procent i svenska kronor, enligt Morningstar. Kapitalförvaltaren BlackRock ser möjligheter även framöver, en utveckling som drivs av bland annat ekonomiska stimulanser, reformer samt att den kinesiska börsen är rimligt värderad.

I spåren av finanskrisen 2008 sjösatte Kina enorma investeringar i till exempel infrastruktur. Dessa investeringar bidrog både till att hålla uppe landets egen ekonomiska tillväxt och andra länders. Samtidigt har det pågått en debatt där domedagsprofeterna anser att Kina går mot en ”hard landing”, det vill säga en kraftig ekonomisk nedgång.  

– Kina är mitt uppe i att ställa om sin ekonomi från att ha varit investeringsdriven till att bli konsumtionsdriven. Under denna omställning, som vi anser är nödvändig, kommer Kinas ekonomiska tillväxt under perioder att vara ryckig. Men vi tror inte på en hard landing, berättar Karim Chedid, investeringsstrateg på kapitalförvaltaren BlackRock. 

Under första kvartalet i år växte ekonomin mindre än förväntat. Men jämfört med ett år tillbaka var den ekonomiska tillväxten 7 procent fram till och med första kvartalet. 

– Den tillväxten låg i linje med förväntningarna. Men det är värt att notera att tillväxten har kommit ner till det golv som regeringen har satt för den ekonomiska tillväxten, berättar Karim Chedid. 

Ytterligare stimulanser väntas

För att nå målet om en ekonomisk tillväxt på minst 7 procent kommer den kinesiska regeringen att stimulera ekonomin ytterligare, enligt Karim Chedid. Han tror att fler penningpolitiska stimulanser – som lägre räntor och lägre reservkrav för bankerna – kommer. När det gäller finanspolitiska stimulanser kommer de styrande att vara mer försiktiga. 

– Kina måste stimulera ekonomin så att tillväxtmålen uppnås, men samtidigt får inte investeringarna bli för omfattande. Det senare beror på att de vill modernisera ekonomin till att bli mer konsumtionsdriven. Vi förväntar oss dock fler reformer inom många olika områden, säger han. 

Den kinesiska aktiemarknaden är ett exempel på ett område som har reformerats. Tidigare kunde utländska placerare enbart investera i Kina genom att handla med så kallade H-aktier, som ges ut av kinesiska bolag noterade i Hongkong. Fastlandsinvesterare kunde å sin sida enbart placera i A-aktier. Dessa är aktier noterade på de kinesiska fastlandsbörserna i Shanghai och Shenzen. Sedan en tid tillbaka kan både fastlandskineser och utlänningar – inom vissa ramar – placera på båda aktiemarknaderna.

– Det är en positiv utveckling som visar att de styrande i Kina verkligen vill modernisera kapitalmarknaden. Detta har även gynnat börsutvecklingen och vi bedömer att den positiva börstrenden med stor sannolikhet kan hålla i sig. Den kinesiska börsen är inte övervärderad jämfört med andra marknader, berättar Karim Chedid. 

Den kinesiska börsen värderas i skrivande stund, mätt genom indexet MSCI China, till ett p/e-tal på 9,5 räknat på 12 månaders förväntad vinstutveckling. MSCI:s tillväxtmarknadsindex värderas efter samma kriterier till ett p/e-tal på 11,5. 

Håll koll på A-aktier

Under första kvartalet var det framför allt A-aktier som steg mest. Den positiva börsutvecklingen spred sig även till H-aktier, bland annat som en följd av att fastlandskineser ökade sina placeringar i H-aktier. 

– A-aktier kommer troligen på sikt att gynnas av strukturelle reformer. Vi anser att A-aktier bör ha en plats i en global aktieportfölj, säger Karim Chedid och fortsätter: 

– H-aktier befinner sig i en uppgångsfas. Uppgången är en följd av åtgärder som innebär att fastlandskineser stegvis kan öka sina innehav i H-aktier.

Karim Chedid berättar att det även finns faktorer som kan sätta käppar i hjulet för en positiv utveckling. Hit räknas bland annat geopolitiska risker, en avtagande global konjunktur och politisk instabilitet. 

 

* Den genomsnittliga avkastningen avser fondernas avkastning i Morningstars kategori Kina fram till och med 18 maj 2015 och ett år tillbaka. Källa Morningstar.se