Globala aktier – skydd i turbulenta tider?

4 nov. 2022
Under en lång period har vi vant oss vid nästan uteslutande uppåtgående marknader. Men nu kan vi konstatera att en större och mer långvarig nedgång är ett faktum. Investerare letar därför efter sätt att trygga sitt sparande och kan lockas av att investera i välbekanta svenska bolag. Samtidigt visar historiska siffror att det kan ge en helt annan effekt.
Kajsa Brundin
Kajsa Brundin 
Chef för Investment Management

I osäkra tider avslöjas kvaliteten i din portfölj

Ett välkänt och grundläggande sätt att höja kvaliteten på din portfölj är att sprida dina risker. Du har hört det förut: Lägg inte alla ägg i samma korg.

Men för att sprida riskerna på ett effektivt sätt behöver du ta hänsyn till flera faktorer, som exempelvis: 

  • andelen aktier och räntor
  • antalet innehav
  • valet av branscher 
  • valet av geografier

Alla ovanstående faktorer är viktiga att ta i beaktande, men vi kommer nu att djupdyka i den sistnämnda. I alla tider har investerare haft en oproportionerligt stor del av sin aktieportfölj i det egna landet. Sverige är ett litet land, vilket medför att alla våra största bolag har betydande internationell verksamhet. Många tänker därför att det kanske räcker för att sprida riskerna geografiskt. Det är dock långt ifrån sanningen.

Dra nytta av valutaeffekter

Att ha en stor andel globala aktier i din portfölj, har visat sig vara värdefullt under turbulenta tider. Inte bara för att det sprider riskerna till fler regioner och ökar valmöjligheterna. Utan även för att det har visat sig ge fördelaktiga valutaeffekter.

I osäkra tider vill ingen ta risker, vilket gör att investerare söker sig till stora marknader och kända valutor. Framförallt till den amerikanska dollarn. Den svenska kronan står i detta hänseende långt från den amerikanska dollarn och när investerare flyr till dollarn, tappar kronan i värde. Något som kan ge en mycket fördelaktig effekt för en svensk investerare.

Fördelar under tidigare nedgångar

I grafen ser du den senaste tidens större negativa börsrörelser. Staplarna visar avkastningen under perioden 1 januari – 31 oktober 2022 på: 

  • ett brett Sverige-index
  • avkastningen på världsindex översatt till svenska kronor 
  • avkastning på världsindex i dollar som referens

Den svenska börsen är mest riskfylld och det är den som generellt sett har gått ner mest under tidigare kriser. Världsindex har tenderat att gå ner lite mindre. Skillnaden i nedgång mellan världsindex i kronor och världsindex i dollar visar den positiva effekt som försvagningen av den svenska kronan har gett. Under finanskrisen avkastade en global aktieportfölj hela 19 procentenheter bättre för en svensk investerare, än om denne investerat enbart i svenska aktier. 

Siffrorna på x-axeln visar skillnaden mellan avkastning på den svenska marknaden och globalindex i procentenheter, under respektive nedgång. Om du enbart hade investerat i globala aktier under 2022, hade din portfölj minskat med 2 procent, i jämförelse med 26 procent om du bara hade investerat i svenska aktier. Det ger en skillnad på 24 procentenheter, hittills i år!

Hur bör min portfölj se ut?

Bör du då enbart äga globala aktier? Nej, så enkelt är det inte. Rent teoretiskt sett är valutan även en risk som tillför en svängning till din portfölj. Sverige som marknad har även en del intressanta egenskaper för investerare. Som grafen visar är risken högre, vilket alltid förknippas med en högre avkastning. Dessutom har vi ett relativt stabilt politiskt och ekonomiskt system. Det finns därför en poäng att ha en viss andel investerad i svenska bolag.

När vi har analyserat detta i olika slags modeller, har de visat att omkring 20 procent är en bra andel. Något som syns i såväl enkla korrelationsmodeller som i den lite mer avancerade Black-Litterman-modellen. När en femtedel av portföljen investeras i svenska bolag, börjar nämligen fördelarna med att investera i den svenska aktiemarknaden väga ungefär lika tungt som fördelarna med en internationell riskspridning.

Oftast ligger investerare ganska långt från den siffran. Anledningen tros vara att det känns tryggare att äga aktier i svenska välkända bolag, då dessa är enklare att förstå sig på. Men det finns anledning till att höja blicken.

Hur stor andel svenska bolag har du i din portfölj? 

Låt oss hjälpa dig vidare

Vi erbjuder personlig rådgivning och kapitalförvaltning för dig med minst 500 000 kr i placerbart kapital. Fyll i formuläret, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!

Valfritt