Globalfonden som går sin egen väg

22 okt. 2015
Didner & Gerge Global är en annorlunda globalfond. Fonden placerar enbart i cirka 30 aktier och tar inte hänsyn till regionernas vikt i index. – Vi har byggt upp en bra portfölj med hållbara, konkurrenskraftiga företag där vi respekterar affärsmodellen och ledningen.

Det berättar Henrik Andersson som, precis som alla andra fonder som Didner & Gerge har, förvaltar fonden tillsammans med en kollega, Lars Johansson. Traditionellt förvaltas ofta globalfonder så här: förvaltaren utgår från hur stor andel varje region har i index, vilket till exempel innebär att hälften placeras i USA, en fjärdedel i Europa, en del i Asien och så vidare. Sedan letar man efter aktier i varje region. Henrik Andersson och Lars Johansson gör tvärt om.

– Vår jaktlicens är global och vårt uppdrag är att hitta riktigt bra bolag världen över. I vilket land eller region som dessa bolag är noterade i är oviktigt, säger Lars Johansson.

Didner & Gerge Global startade för fyra år sedan. Enligt Morningstar är fondens årliga avkastning de senaste tre åren 20,3 procent, medan kategorin ökat med 16,6 procent. Men det är resultatet på lång sikt, inte de senaste åren, som är intressant, enligt förvaltarna. Och en viktig del för att nå bra avkastning stavas företagskultur.

– Alla här på Didner & Gerge är överens om hur viktigt det är att få vara långsiktig i sina investeringar. Det är en av våra stora konkurrensfördelar. Därför är en sämre utveckling under vissa perioder något naturligt. Men på lång sikt, fem år, är kravet definitivt att leverera mervärde, säger Henrik Andersson.

De båda förvaltarna arbetar disciplinerat efter en metod som består av tre steg. Först letar de efter välskötta bolag med bra affärsmodeller. I nästa steg analyseras ägare och ledning och därefter granskas värderingen. Dessutom behåller de bolagen relativt länge, i snitt byter de ut en femtedel av fonden varje år.

– Att ofta köpa och sälja aktier innebär att avgifter gröper ur avkastningen. Man kan tänka på portföljen som en tvål, ju mer man hanterar den desto mindre blir den. Men självfallet gör vi förändringar om vi hittar tydligt bättre alternativ, säger Henrik Andersson.

Går sin egen väg

Det brasilianska utbildningsföretaget SER Educational, vars aktie har fallit med cirka 70 procent under året, är exempel på en ny investering. Förvaltarna gick in i bolaget trots att Brasiliens ekonomi hackar och många skyr brasilianska aktier.

– SER Educational uppfyllde allt våra kriterier. Bolaget är välskött, ledningen mycket bra och värdering var attraktiv, säger Lars Johansson.

– Ägaren, som har en bakgrund som lärare, driver företaget och är engagerad nationellt i utbildningsfrågor. Dessutom driver bolaget verksamheten effektivt och har standardiserat såväl lokaler som utbildningen. Självfallet uppfyller de, precis som alla andra bolag som vi placerar i, våra hållbarhetskriterier. På kort sikt kan kursen falla ytterligare, men över tid anser vi att bolaget kommer att bli en bra placering, säger Lars Johansson.

Exempel på andra investeringar är de nordamerikanska försäkringsbolagen Markel och Fairfax.

– Vi har inga investeringar i europeiska försäkringsbolag. I USA däremot finns en annan typ av nischade försäkringsbolag, inom bland annat specialförsäkringar. Det är icke-standardiserade försäkringsupplägg, och kan handla om försäkring för scoutläger och dylikt. De kan prissätta försäkringarna på ett helt annat sätt och investerar överskottet effektivt, säger Henrik Andersson.

Private equity-bolaget Oaktree Capital Group och Carl Zeiss Meditec är exempel på två andra innehav.

– Oaktree har en bra affärsmodell där deras kunder binder upp pengar under en längre period, ofta 10 år, i olika fondstrukturer där sedan Oaktree kan skapa värde inom ett brett område av olika investeringar. Carl Zeiss har framgångsrikt nischat in sig på ögonsjukdomar, där man länge haft ledartröjan, säger Henrik Andersson.

Strikta hållbarhetskriterier

Fondbolaget Didner & Gerge följer PRI, FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Utöver det har förvaltarna valt att även följa Ethix SRI:s mer strikta kriterier.

Fonden innehåller omkring 30 aktier, men förvaltarna håller ögonen på flera hundra.

– Just nu är vi till exempel nyfikna på välskötta bolag som har drabbats av det som vi brukar kalla en makrochock, det vill säga att något i omgivningen har förändrats, säger Henrik Andersson och Lars Johansson lägger snabbt till:

– Tillväxtmarknader är utmobbade av aktiemarknaden. I såväl Latinamerika som i Asien finns intressanta bolag som vi analyserar.

De båda förvaltarna lägger ned mycket tid på att analysera bolag, allt för att verkligen förstå vad de köper.

– Vi är mycket nöjda med fondens nuvarande placeringar. Men då och då dyker det upp riktigt bra bolag runt om i världen. Om aktiekursen dessutom har sjunkit så innebär det ännu större möjligheter på sikt, avslutar Henrik Andersson.

Låt oss hjälpa dig vidare

Vi erbjuder personlig rådgivning och kapitalförvaltning för dig med minst 500 000 kr i placerbart kapital. Fyll i formuläret, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!

Valfritt