Globalfonder eller regionalfonder?

8 nov. 2023
Globala investeringar sprider riskerna i din portfölj och ökar diversifieringen. Det vanligaste sättet att uppnå en global exponering är att investera i globalfonder där fondförvaltaren väljer aktier från hela världen. Men det finns andra sätt. På Söderberg & Partners rekommenderar vi istället att investera i en kombination av regionala fonder. Vi reder ut varför det kan vara fördelaktigt att investera regionalt – och på så vis uppnå en global exponering.

Balansera risken med globala investeringar

Att investera globalt är ett bra sätt att sprida riskerna i din portfölj. Globala investeringar kan dock göras på flera sätt och om vi tittar på historisk data kan vi se att utfallet skiljer sig mellan olika strategier. En regional specialisering, investeringar i en kombination av regionala fonder för att uppnå en global exponering, har historiskt sett genererat bättre avkastning än globalfonder. Dessutom minskar det portföljrisken, genom en ökad diversifiering.

I takt med att världens ekonomier blir allt mer sammankopplade, har globala investeringar blivit mer lättillgängliga och attraktiva. Den viktigaste fördelen med globala investeringar är som tidigare nämndes, diversifieringen. Spridningen mellan olika geografiska regioner balanserar risken – inte minst valutarisken.  

Sverige står för en procent av den globala marknaden och genom att investera globalt får du tillgång till övriga 99 procent av världens investeringsmöjligheter. Men hur ska du gå till väga för att uppnå en global exponering på bästa sätt?

Olika strategier för att uppnå en global exponering

Du kan använda olika strategier för att investera globalt och valet mellan dessa kan göra stor skillnad för avkastningen. När det gäller fonder, kan du välja mellan att investera i:

  • Globalfonder: Fondförvaltaren väljer aktier från hela världen. Förvaltaren bestämmer hur stor andel av bolagen i fonden som kommer från varje land och region.
  • Regionalfonder: Fondförvaltare som är specialiserade på en specifik region. Flera regioner och förvaltare kan sedan kombineras för att täcka upp hela världen.

Valet mellan regionalfonder och globalfonder innebär en avvägning mellan djup och bredd. En globalfond ger en bred räckvidd med över 6000 potentiella investeringsmöjligheter. En regionalförvaltare har istället färre bolag att välja mellan men kan samtidigt ha mer kunskap och djup inom sitt geografiska område.  

Det är svårt att ha lika mycket kunskap om ett företag på en annan marknad, än din egna. En global förvaltare som är baserad i USA kan ha svårare än en svensk eller europeisk förvaltare att få samma insikt i ledningens arbete på exempelvis SCA eller Tele2.  

Specialiserade fondförvaltare kan dra nytta av sin djupgående analys och omfattande förståelse inom sitt specifika område eller region. Detta ger dem möjlighet att identifiera unika investeringsmöjligheter, förstå små förändringar på den specifika marknaden – och på så vis fatta välgrundade investeringsbeslut. Genom att fokusera på en snävare investeringsarena kan de snabbt agera på lokala möjligheter och risker.

Valet mellan regionala och globala fonder handlar också om vad som är enklast att implementera. Väljer du att investera i globalfonder räcker det med att köpa en fond för att få en global exponering. Du behöver inte heller tänka på hur du ska vikta mellan regioner utan överlåter det till den globala förvaltaren.  

Globalfonden kan därmed vara ett bra alternativ för dig som inte vill ägna för mycket tid åt dina investeringar. Regionalfonder kräver en större insats från dig som investerare, eftersom du behöver investera i flera olika fonder och förvaltare för att uppnå en global portfölj. Dessutom behöver du själv ta ställning till hur investeringen bör fördelas mellan de olika regionerna.

Hur globala är egentligen globalfonder?

Globalfonder skiljer sig i genomsnitt från regionala fonder genom att ha färre innehav per region. Det innebär att globala fonder sprider sina investeringar över färre företag i varje specifik region.

Globala förvaltare tenderar att välja fler aktier i sin hemmaregion, vilket innebär att det finns en så kallad ”home bias”. Det betyder att förvaltarna sprider ut sin regionala allokering över fler företag i den region där de är baserade eller har en närmare koppling till. Detta sker naturligt i och med att förvaltarna har mer kunskap och insyn i sin hemmaregion.  

Omvänt placerar nordiska globalförvaltare sina investeringar i färre företag i tillväxtmarknader och Asien-Stillahavsområdet, där de ofta har mindre insyn.

Globalfondernas bredd resulterar i färre investeringar per region och land. I genomsnitt har globalfonder endast en investering i svenska företag. Det kan jämföras med snittet i en Europafond, vilket ligger på fyra svenska innehav och en Sverigefond som har i snitt 41 svenska innehav.

Genom att endast investera i ett svensk bolag blir det svårt att täcka hela den svenska marknaden. Få skulle nog påstå att exempelvis Ericsson kan representera hela denna marknad.

Skydda portföljen mot dåliga fondval

Historisk data visar att en strategi med en kombination av regionala fonder, har resulterat i en bättre avkastning i jämförelse med en strategi med globalförvaltare. Globalförvaltare har haft svårigheter att fördela på ett bra sätt mellan olika regioner. Under de senaste 10 åren har globalförvaltare i genomsnitt underviktat USA - vilket är den region som har presterat bäst under denna tid. Även om vi bortser från allokeringen, kan vi se att en kombination av regionala förvaltare ger en bättre riskspridning - vilket märks på att dåliga fondval inte slår lika hårt mot portföljen. Specialiserade fondförvaltare inom specifika regioner eller länder har alltså i allmänhet gett ett bättre resultat än genomsnittet för globalförvaltare. 

Vilken investeringsstrategi väljer du?

Globalfonder är ett enkelt sätt att få tillgång till en global placering. Men vi på Söderberg & Partners har istället valt det mer krävande sättet att investera i en kombination av regionala fonder.  

Vi anser att det är värt mödan, då det ger en utökad diversifiering och en minskad portföljrisk. Med denna strategi kan vi använda vår specialistkompetens för att ta vara på regionala investeringsmöjligheter. En övertygelse som historisk data bekräftar.

Om du inte har den tid och det intresse som krävs för att själv följa denna strategi för att uppnå global exponering, kan du med fördel ta hjälp av en rådgivare hos oss. Tron på specialisering genomsyrar hela vår förvaltning, som till exempel valet av investeringsstilar och faktorer. Genom att noggrant välja ut specialiserade förvaltare och fokusera på riskspridning kan vi skapa den bästa förutsättningen för att få din portfölj att växa.  

Vill du få hjälp att se över dina globala investeringar?  

Då är du varmt välkommen att kontakta oss via formuläret nedan, så återkommer vi till dig. 

Låt oss hjälpa dig vidare

Vi erbjuder personlig rådgivning och kapitalförvaltning för dig med minst 500 000 kr i placerbart kapital. Fyll i formuläret, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!