Hög tid att balansera sparportföljen

9 juni 2015
Börsen har stigit under flera år. Därmed har många svenskar fått se sitt sparande öka i värde. I takt med börsuppgången har andelen aktier/aktiefonder ökat kraftigt i svenskarnas portföljer som i sin tur indirekt ökar riskerna i den totala portföljen. Därför är det viktigt att sparare går igenom sin portfölj och balanserar den till rätt risknivå genom att till exempel sälja av delar av sina aktier/aktiefonder. Det anser Olof Lindqvist, chef för Kapitalrådgivning vid Söderberg & Partners.

När ett investeringsbeslut tas får många sparare råd om hur de ska fördela portföljen mellan olika tillgångsslag som till exempel aktier och räntor, allt för att få rätt risknivå på sparandet. 

En investerare som för några år sedan fick rådet att till exempel ha en fördelning på 50 procent aktier och 50 procent räntor har fått se den fördelningen förändras rätt mycket. Idag kan den portföljen bestå av 75 procent aktier och 25 procent räntor som följd av uppgångarna på världens aktiemarknader. 

– Det innebär att portföljens risknivå har ökat eftersom aktiemarknaden generellt sett har en betydligt högre risk än räntemarknaden. Tyvärr ignorerar alltför många detta faktum och har fel risknivå, säger Olof Lindqvist, chef för kapitalrådgivning vid Söderberg & Partners.

Enligt Olof Lindqvist har privatpersoner en hel del att lära av professionella investerare.

– De analyserar regelbundet portföljen, återställer och balanserar den löpande till rätt risknivån. Om aktier har stigit mycket så säljer de successivt aktier, säger han och lägger till:

– Även det omvända gäller. Om aktier har fallit i värde så bör man öka den andelen genom att köpa fler aktier.  Tyvärr fungerar den mänskliga psykologin inte så, snarare vill fler sälja än köpa när börsen utvecklas svagt, vilket ofta är ett misstag i det långa loppet, säger han. 

Balansera en gång per år

Att balansera portföljen innebär således att återställa den till rätt fördelning. Olof Lindqvist anser att portföljen bör gås igenom åtminstone en gång per år, men gärna oftare speciellt om det skett stora förändringar.

– Privatpersoner som inte är intresserade av sparandet bör ändå gå igenom portföljen minst en gång per år. Det tar inte ta lång tid och processen kommer att gå ännu smidigare om de tar hjälp av sin rådgivare, säger Olof Lindqvist. 

– Sedan kan man tillsammans med rådgivaren ta beslut över hur portföljen ska justeras. Efter de senaste uppgångarna bör många troligen att sälja av lite aktierelaterade instrument och därmed låsa in en del vinster. 

Inget är dock hugget i sten. Vilken fördelning en portfölj ska ha mellan till exempel aktier och räntor kan förändras över tiden och är beroende av en mängd faktorer. Det är ytterligare en anledning till att Olof Lindqvist anser att man bör ha en löpande dialog med sin rådgivare.