Hur påverkas börsen av Rysslands agerande just nu?

12 sep. 2022
Årets börsfokus har legat på den ryska invasionen av Ukraina, den tilltagande inflationen och de stigande räntorna. Under sensommaren har de geopolitiska spänningarna fortsatt med anledning av Kinas och Taiwans eskalerade militärövningar. Samtidigt bidrar den pågående energikrisen till nya orosmoln. Risker som med stor sannolikhet kommer att ligga kvar även under hösten.

En ny era väntar

I vår senaste strategirapport noterade vi en del ljusglimtar trots det pågående kriget. För att diskutera följderna av Rysslands aggression mot Ukraina, samlades Söderberg & Partners Advisory Board i början av sommaren. För att förstå den nuvarande situationen fullt ut, behövde vi blicka bakåt och se vad vi kan lära oss av historien.

Globaliseringen har under flera decennier minskat handelsbarriärer som dessutom har gynnats av teknikutvecklingen. Det har även funnits en övertygelse om att detta kommer att leda till fred. Men samtidigt har strävan mot ständiga förbättringar till viss del minskat fokuset på geopolitiska risker.

Efter en överraskande rysk invasion har pendeln dock svängt snabbt. Med en europeisk energikris, stigande matpriser och en oväntat hög inflation med snabbt höjda styrräntor som följd, kan vi nu konstatera att en ny era väntar.

Säkerhet har hamnat högt på agendan

Även om de flesta är övertygade om att Ryssland är en större förlorare på kriget än västvärlden är det fortfarande mycket som är oklart. Inte minst när det kommer till Kinas agerande.

En större global maktkamp kan leda till fler regleringar, större restriktioner, minskad handel och mindre effektiva lösningar. Det kan även resultera i protektionistiskt agerande (handelspolitik med skyddstullar) och militär upprustning. Kina har under lång tid moderniserat sin armé och Japan avser att dubbla sina försvarsutgifter. Utöver detta ökar även cyberattacker kraftigt.

Säkerhet är därför något som blir centralt framöver och kommer att ligga högt på agendan.

Fokus skiftar från inflation

En annan stor fråga för marknaden kommer att vara ränteläget och inflationen. Om vi ska lära oss av historien, kan vi se att geopolitiska risker sällan har haft en långsiktig påverkan på börsen. Däremot finns det en tydlig koppling mellan en svag börsutveckling och en väldigt låg, eller hög, inflation.

Genom utbudsstörningar har kriget, precis som Covid-restriktionerna, bidragit till de höga inflationstal som nu noteras. Men frågan är om det kommer att bestå under längre tid. Det är många faktorer utöver utbudsstörningar som påverkar inflationen. Exempelvis demografi, digitalisering och en ökad global handel. Faktorer som under de senaste decennierna har pressat inflationen nedåt.

Blickar vi framåt, finns det även andra faktorer att ta hänsyn till. Kortsiktigt kan vi se ljuspunkter som att löneutvecklingen verkar plana ut och att oljepriset ser ut att falla tillbaka. De långsiktiga inflationsförväntningarna är faktiskt lägre idag än de var 2015 och 2018. Vår bedömning är att inflationstalen kommer att börja vända nedåt under hösten. Dock fortsätter centralbankerna att höja räntorna, vilket får en tydligt åtstramande effekt på ekonomin. Detta samtidigt som den bristfälliga energiförsörjningen bidrar till förnyad inflationsoro. Dock ser det ut som att det främsta hotet under hösten, framförallt är en dämpad konjunktur.

Attraktivare värdering på börsen

Det är rimligt att anta att en rad osäkerhetsfaktorer består och att ränteläget inte kommer att gå tillbaka till tidigare låga nivåer i närtid. Det behöver dock inte betyda att förutsättningen för börsen försämras dramatiskt.

Efterfrågan är ännu relativt god. Börsbolagen är dessutom fortsatt duktiga på att effektivisera och upprätthålla lönsamheten. Sammantaget gör det att förväntningar om vinsttillväxt upprätthålls. I kombination med en svag marknadsutveckling, medför det att värderingen på aktier nu är mer attraktiv än på länge. Världsindex handlas i skrivande stund till ett P/E-tal om 15,9, vilket inte är långt ifrån det historiska snittet.

I vår nästa strategirapport som släpps den 29:e september, kan du läsa mer om detta och ta del av en fördjupad guidning inför höstens investeringsklimat. Om du väljer att prenumerera på våra analyser, kan du få rapporten direkt till din e-post.

Vill du ha hjälp att se över din portfölj utifrån det rådande världsläget? Kontakta oss via formuläret nedan, så återkommer vi till dig.

Låt oss hjälpa dig vidare

Vi erbjuder personlig rådgivning och kapitalförvaltning för dig med minst 500 000 kr i placerbart kapital. Fyll i formuläret, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!