Hur påverkas börsen av supervalåret 2024?

5 apr. 2024
2024 kommer att gå till historien som det första året någonsin som halva jordens befolkning går till val. Många viktiga val väntar och några har redan ägt rum. Dock är det nog få som kan komma att påverka omvärlden så mycket som det amerikanska presidentvalet. Så vad bör investerare vänta sig av supervalåret och vilken effekt kan det amerikanska valet ha på börsen?

Valår är i regel bra börsår

Det amerikanska valet hålls i november, vilket innebär att det är för tidigt att sia i vem som kommer att stå som segrare och vad konsekvenserna kommer bli. Men går det ändå att säga något om hur detta kan komma att påverka börsen?

För att bilda sig en uppfattning om vilken påverkan som olika händelser kan ha på marknaden, är det bra att blicka bakåt. Genom att undersöka vilken påverkan som liknande händelser har haft på börsen historiskt, kan vi få en fingervisning om vad vi har att vänta oss. När det gäller det amerikanska presidentval är det intressant att undersöka hur aktiemarknaden har presterat under de år som det har varit val i USA.

Sedan det amerikanska storbolagsindexet S&P 500 skapades 1923, (under ett annat namn och med betydligt färre bolag) har det hållits 25 amerikanska presidentval. Men bara fyra av dessa 25 år hade en negativ börsavkastning. Under resterande 21 av 25 år med amerikanska presidentval har börsen alltså genererat en positiv avkastning.

Tydliga undantag bekräftar regeln

Detta är ju förstås positivt, men låt oss titta närmare på vad som har präglat de fyra år som sticker ut som undantag? När du ser vilka år som sticker ut, kan du kanske gissa vad som låg bakom den deppiga börsen. De år som presidentval har genomförts i USA men avkastningen på den amerikanska börsen varit negativ är:

  • 1932 - Ett år då USA fortfarande präglades av ”den stora depressionen”, som är en av de värsta ekonomiska kriserna någonsin. Mellan 1929 och 1932 föll global BNP med omkring 15 procent och under de förutsättningarna blir det självklart svårt för aktiemarknaden att prestera.
  • 1940 – Detta år präglades av att andra världskriget precis hade brutit ut.
  • 2000 – Det var året då IT-bubblan sprack.
  • 2008 – Under detta år nådde den globala finanskrisen sin kulmen.

Det finns alltså anledningar till att dessa fyra år visar negativ avkastning på börsen, som inte har med presidentvalet i sig att göra.

Vilka slutsatser kan vi dra framåt?

Även om dessa kriser är av väldigt olika karaktär, är samtliga just kriser. I den mån som det går att kalla ett valår för ett normalt år, har alla normala valår i USA sammanfallit med en positiv avkastning på börsen.

Sådana kriser som beskrivs ovan, är ofta svåra att förutspå. Det innebär att vi förstås inte kan vara säkra på att det inte inträffar någon kris under årets gång. Men som det ser ut nu, ser vi ljust på framtiden.

Historien talar alltså för att det bör bli ett bra börsår, men det är förstås inte det enda som vi investeringsstrateger grundar vår syn på. Vi ser just nu att inflationen håller på att falla tillbaka, vilket bör öppna upp för att centralbankerna att börja sänka räntan under året. Detta i kombination med de goda vinsterna som bolagen levererar, bäddar för ett positivt börsår.

Vill du få hjälp att se över din portfölj och strategi?

Kontakta oss via formuläret nedan, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Låt oss hjälpa dig vidare

Vi erbjuder personlig rådgivning och kapitalförvaltning för dig med minst 500 000 kr i placerbart kapital. Fyll i formuläret, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!