Ibland kan det vara svårt att hålla fingrarna borta från syltburken

30 mars 2015
Olof Lindqvist
Olof Lindqvist 
Chef Kapitalrådgivning

2012 lanserades ISK (investeringssparkonto) som egentligen var en copycat av beskattningen av kapitalförsäkringar som funnits en längre tid. Skillnaden mot vanligt sparande som beskattas med 30 % av realiserad vinst är att ISK och kapitalförsäkringar beskattas årligen med en schabloniserad avkastning motsvarande statslåneräntan. Sparandet har varit förmånligt speciellt nu när räntorna är låga. Nu har politikerna sett möjligheten att få in några extra miljarder till statskassan genom att höja beskattningen på ISK/kapitalförsäkring. Förslaget som ligger i budgetpropositionen för 2016 ska ge staten ytterligare 2 miljarder i skatteintäkter. En del tycker kanske att denna skattehöjning är marginell men för räntesparande så kan nu vanlig traditionell beskattning bli ett bättre alternativ än ISK och kapitalförsäkring. Sedan tror jag knappast att detta förlag lanserats om börsen hade gått dåligt i några år. Nu är det enkelt att höja beskattningen då många fått se sina tillgångar öka i värde.

Jag tycker det är viktigt att våra finansiella system är stabila och förutsägbara. Vi ska inte behöva ändra en sparform redan efter ett par år efter lansering. Denna ändring är ytterligare ett bevis på att du måste vara engagerad i din ekonomi. Förutsättningarna förändras hela tiden och politiker må säga att de är långsiktiga men ibland behöver statskassan pengar och ibland behöver man själv röster, så förvänta dig ständiga förändringar i förutsättningar för din ekonomi.

Engagemang lönar sig…..