Ingen junihöjning för FED

7 juni 2016
Den senaste tidens makroekonomiska fokus i USA har mestadels handlat om nästa steg i Federal Reserves (Fed) räntehöjningscykel, där sannolikheten för en höjning redan i juni hade ökat en hel del den senaste tiden, i ljuset av presenterade mötesprotokoll samt direktionsmedlemmars diverse uttalanden. Vi berörde i vår senaste strategirapport att arbetsmarknaden hittills i år, trots något av en inbromsning, visat goda tecken. Samtidigt har inflationen rört sig uppåt, något som ger Fed anledning att inte dröja allt för länge med att höja räntan ytterligare.

Dagens sysselsättningsrapport bör dock i de flesta avseenden innebära ett slut på diskussionerna kring en junihöjning. Maj månad innebar en kraftig inbromsning av sysselsättningstillväxten, och siffran på 38 000 nya arbetstillfällen är den lägsta sedan september 2010. Inte nog med det reviderades också de två föregående månadernas siffror ned med totalt 59 000 arbetstillfällen. På den lite ljusare sidan föll arbetslösheten från 5,0 procent till 4,7 procent, vilket i sin tur är den lägsta nivån sedan november 2007. Detta är också lägre än Feds bedömning om full sysselsättning på 4,8 procent. Det ska dock tilläggas att även arbetskraftsdeltagandet föll tillbaka för andra månaden i följd, efter en period på fyra månader där den hade rört sig uppåt. Den genomsnittliga timlönen ökade med 0,2 procent på månadsbasis, samtidigt som aprilsiffran reviderades upp till 0,4 procent. Detta innebär att årstakten är oförändrad på 2,5 procent.

 

Källa: Bloomberg

För Feds del innebär detta med största sannolikhet att en junihöjning kan förpassas helt, och terminsmarknaden pekar nu på en sannolikhet på 4 procent för en sådan. Det bör dock inte betyda att detsamma gäller för juli, som även innan dagens siffror enligt vår bedömning var ett mer troligt datum för nästa räntehöjning. Detta kräver dock att kommande veckors makrostatistik kommer in på den positiva sidan, och helst ger indikationer på att maj månads arbetsmarknadssiffror inte är början på en negativ trend. Janet Yellen håller på måndag ett tal i Philadelphia, och förhoppningsvis ger det oss en större inblick i huruvida Feds ställning i frågan har förändrats.