Lathund: Så tolkar du fondnamnen

25 jan. 2018
Fondnamn kan i många fall vara svårtolkade och förvirrande, inte minst eftersom att olika fonder kan använda ett och samma begrepp för att beskriva helt olika saker. Vi har därför gjort en lathund som förhoppningsvis kan hjälpa dig tolka vad de olika fondnamnen egentligen betyder. 

Fog för självkritik

Inom fondbranschen finns det gott om fondnamn som kan upplevas som svårtolkade. Vi har själva fått vår beskärda del av kritik inom detta område gällande våra tidigare fondnamn som innehöll ordet ”trygghet”. Här ligger det med andra ord ett stort ansvar på oss som företag och på fondbranschen i stort att vara tydliga med vad namn och begrepp innebär, så att det blir lätt för kunden att välja rätt fond. I vissa fall har inte branschen ännu kommit överens om vad begreppen betyder, där till exempel en flexibel fond och en plus-fond har olika betydelser hos olika fondbolag. Detta till skillnad från exempelvis begreppet blandfond och globalfond, där det finns konsensus kring vad definitionen innebär. 

Dolda risker

Om en fond genom sitt namn indikerar en högre risk är det extra viktigt att sparare förstår vad detta namn eller begrepp innebär. Om spararna inte är införstådda med begreppets betydelse riskerar de att investera i en fond vars namn säger att fonden har en högre risk, men där de genom att inte förstå begreppets betydelse inte uppfattar denna ökade risk. Exempelvis att flexibel i namnet på en räntefond innebär att räntefonden kan vara mer riskfylld än andra räntefonder.

Men vad betyder dessa begrepp?

De flesta flexibla fonder definierar flexibel som att fonden kan investera flexibelt mellan aktier och räntor, men flexibel kan även användas som indikation på att fonden har möjlighet att placera i räntor med annan löptid eller kreditvärdighet än vad som vanligen anges.

Begreppet Plus används fritt och syftar till olika saker beroende på fondbolag. Även inom fondbolag tenderar Plus att indikera olika saker för olika fonder.

Slutligen är begreppet alternativ i namn för fonder på den svenska marknaden är nästan uteslutande en omskrivning för hedgefonder. Men om begreppet inte används i namnet, utan istället för att beskriva en fond innefattar det även till exempel råvaror och fastigheter.

Förvirring

När ovan nämnda begrepp används i en räntefonds namn så är innebörden i de flesta fall densamma, till exempel är flexibel ofta en indikation på att fonden har möjlighet att placera i räntor med annan löptid eller kreditvärdighet än vad som vanligen anges.

Däremot är det för spararen mer förvirrande när begreppen används för aktiefonder, eftersom betydelsen av begreppen då är mindre stringent. På den svenska marknaden är begreppet Plus det av de undersökta begreppen som det råder störst oenighet kring. Det finns en betydande andel fonder där innebörden av begreppet Plus i sammanhanget är högst oklart.

Exempel: vad betyder Plus?  
Lannebo Sverige Plus Fonden kan ta korta positioner
Alfred Berg Obligationsfond Plus Fonden får investera i olika typer av räntor
SPP Global Plus Fonden använder sig av en optimerad hållbarhetsmodell
Solidar Flex 40 Plus Fonden får lov att använda hävstång