Makrokommentar: Grön signal på tillväxtmarknader

2 maj 2016
Vi sänker utvecklade marknader till orange och höjer tillväxtmarknader till ljusgrönt.

Den senaste förändringen i Söderberg & Partners investeringsindikators regionbedömning innebar en uppviktning av det övergripande betyget för tillväxtmarknader till gult och en motsvarande nedviktning av de utvecklade marknaderna till gult. Detta efter att vår strategi under en längre period har varit att ha en positiv syn på de marknader som gynnas mest av centralbanksstimulanserna. Oavsett makroekonomisk utveckling och värdering av tillgångsklasser har aktiemarknadens sentiment länge styrts av just centralbankerna. I takt med att styrräntor på de flesta utvecklade marknaderna är kring noll eller i negativt territorium, ränteprognoser är ytterst försiktiga och tillgångsköpen blir allt större så har vi sett att effekten på värdepappersmarknader av nya åtgärder minskar. Exempelvis har den svenska kronan snarare stärkts sedan Riksbanken sänkte räntan ytterligare och utökade tillgångsköpen tidigare under året. Sammantaget har förtroendet för att centralbankernas stimulanser skapar riktig efterfrågan och vänder den disinflationistiska trenden minskat. I samband med att vi lyfte vår syn på tillväxtmarknader till gult valde vi också att gå emot marknadens tro om en stärkt dollar efter att Federal Reserve hade inlett räntehöjningscykeln. Detta var något vi byggde på studier av tidigare reaktioner på valutan i samband med räntehöjningar. Vår bedömning om en svagare dollar ledde till att vi såg en lättnad för tillväxtmarknaderna som hade utvecklats svagare än utvecklade marknader under lång tid. En svagare dollar borde dock enligt historiska mönster även leda till en svagare amerikansk börs, vilket är något som inte har materialiserats. Däremot har råvarupriser stigit, vilket inte förvånar när dollarn försvagas och som också är något som ger stöd till tillväxtmarknader. Med dagens förändring går vi ytterligare ett steg mot en mer positiv bild på tillväxtmarknaderna och gör bedömningen att trenden med en svagare dollar fortsätter. Det tillsammans med stimulanser har också lett till upprevideringar av de kinesiska tillväxtprognoserna, vilket ger ytterligare stöd för många av tillväxtländerna. Utvecklade marknader sänks till orange och tillväxtmarknader höjs till ljusgrönt.

Vi sänker Japan till gult betyg

Den japanska centralbanken har varit den mest stimulativa på de utvecklade marknaderna. Styrräntan har länge legat kring noll, men banken valde tidigare i år att sänka till negativ ränta. Den japanska yenen har dock istället stärkts fram tills nyligen då förväntningarna har ökat om att Bank of Japan presenterar nya åtgärder. Japansk makrostatistik har varit svag med bland annat lägre inköpschefsindex och regeringen har blivit mer försiktig i sin syn på ekonomin samtidigt som kärninflationen är tillbaka på 0 procent. Dessa uteblev dock vid det senaste mötet. Vår bedömning är att marknadens förtroende för Abenomics kan rubbas alltmer ju längre tiden går. Stöd finns fortsatt från en lägre värdering på aktiemarknaden än på andra utvecklade marknader, men de lönsamhetsförbättringar som har skett i de japanska bolagen är nu relativt inprisade och trenden för vinstestimaten är precis som på andra marknader nu negativ. Med tanke på de långsiktiga utmaningarna som finns och risken för att utländska investerare fortsätter att sälja av japanska tillgångar i takt med att förtroendet tryter väljer vi att inta en mer neutral position till japanska aktieinvesteringar och sänker vår rekommendation till ett gult betyg.

Låt oss hjälpa dig vidare

Vi erbjuder personlig rådgivning och kapitalförvaltning för dig med minst 500 000 kr i placerbart kapital. Fyll i formuläret, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!

Valfritt