Makrokommentar: Ingves lämnar reporäntan oförändrad

29 apr. 2015
Under morgonen överraskade Riksbanken återigen genom sin kommunikation gällande reporäntan, men den här gången låg överraskningsmomentet i att den lämnades oförändrad. Den kommer med andra ord fortsatt ligga på -0,25 procent, medan de flesta inför dagens besked hade räknat med ytterligare en sänkning till -0,35 procent. Vissa trodde till och med på en större sänkning än så, och med den förväntansbilden i åtanke är det förvånande att räntan lämnas orörd. Klart är dock att Riksbanken senaste tiden varit bra på att överraska marknaden, vilket understryker uttalanden om att man när som helst kan utföra ytterligare åtgärder.

Trots bristen av agerande gällande reporäntan var dagens besked inte någon ickehändelse. Man utökade precis som väntat tillgångsköpen, och kommer att köpa statsobligationer för ytterligare 40-50 miljarder kronor. Dessa köp kommer att genomföras under perioden maj till och med september, och omfattar löptider upp till 25 år. Tillsammans med de tidigare tillgångsköpen är man efter dagens besked uppe i totalt 80-90 miljarder kronor. Allra viktigast är kanske ändå att man sänker räntebanan kraftigt jämfört med tidigare revideringar, och Ingves med kollegor räknar inte med att höja räntan förrän andra halvåret 2016. Från det läget kommer man sedan att höja reporäntan långsamt, men man är fortsatt öppna för att när som helst presentera ytterligare sänkningar, och även andra åtgärder så som valutainterventioner och köp av andra värdepapper än statsobligationer. Man säger sig även vara redo att lansera ett program för utlåning till företag via banker.

Vad gäller de ekonomiska utsikterna förtäljer pressmeddelandet om en osäker konjunkturutveckling i omvärlden, dock med en återhämtning i euroområdet som ser stabilare ut. På hemmaplan ser man en arbetsmarknad som är under förbättring, samt en god tillväxt. Tidigare i år har man flera gånger nämnt att inflationen ska ha bottnat, vilket det även finns stöd för i makrostatistiken senaste tiden. Det ska dock nämnas att vi fortfarande talar om väldigt låga nivåer, där en förändrad omvärld snabbt skulle kunna skapa problem. De förbättringar vi har sett härrör främst från en allt svagare krona som bland annat leder till högre importpriser, och på samma sätt kan en oväntad förstärkning av valutan få motsatt effekt.

Man får känslan av att Riksbanken är nöjda med de effekter de tidigare åtgärderna har gett, men att man nu har blivit mer avvaktande. Samtidigt är man fortsatt öppna till att göra ytterligare vid behov, men man vill inte föregå dessa. För en Riksbank som ständigt vill vara på tå och kunna parera händelser på marknaden och i ekonomin finns det helt klart ett värde i att inte lägga alla sina kort på bordet på en gång. Med det sagt såg vi efter beskedet en klar förstärkning av kronan, bland annat gentemot dollarn och euron. Ironiskt nog skulle dagens besked i sig kunna leda till ytterligare åtgärder, och då ser vi en ytterligare räntesänkning som mest trolig.