Makrokommentar: Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad

28 okt. 2015
I dagens räntebesked framgick det att Riksbanken väljer att lämna reporäntan oförändrad på -0,35 procent, vilket var i linje med marknadens förväntningar. Man gör också relativt kraftiga förändringar för den viktiga räntebanan, där man i stort sett skjuter fram hela kurvan ett halvår. Tidigare har man signalerat för en första räntehöjning under fjärde kvartalet 2016, men det handlar nu alltså snarare om andra kvartalet 2017. Samtidigt kommer man att köpa statsobligationer för ytterligare 65 miljarder kronor, vilket tar tillgångsköpsprogrammets totala summa till 200 miljarder kronor. Dessa räknar man med att kunna köpa med upp till 25 års löptid. Precis som tidigare står dörren fortsatt öppen för ytterligare åtgärder för att få fart på inflationen, och att räntan sänks ytterligare längre fram är inte uteslutet.

Mycket av dagens beslut om utökade tillgångsköp och framskjuten räntebana har att göra med inflationsförväntningarna, som behöver komma ur sin negativa trend för att förtroendet för Riksbanken inte ska sina. Samtidigt som man inte vill att den positiva utvecklingen för ekonomin vi har sett senaste tiden ska komma av sig. Det har också varit ett ganska pressat läge för Riksbanken senaste tiden, där kollegorna hos ECB öppnat upp för ytterligare stimulanser, samtidigt som förväntningarna för en räntehöjning från Federal Reserve har förskjutits allt mer. Dessa två faktorer gör det besvärligt för Riksbanken, som vill försvara den svaga kronan. Just kronkursen samt en mer duvaktig ton från ECB verkar vara huvudfokus för Riksbanken. Senare ikväll lämnar även Fed sitt räntebesked, där allt tyder på att också de lämnar styrräntan oförändrad. Med största sannolikhet kommer fokus där främst vara riktat mot kommunikationen, och huruvida den innehåller signaler som kan säga något om en eventuell räntehöjning i december.

Svensk ekonomi har fortsatt att visa på styrka sedan förra mötet, där tillväxten senaste tiden har överraskat positivt, samtidigt som inflationen har legat i linje med Riksbankens egna prognoser. Även om inte kronkursen idag är lika svag som den var i våras ligger även den relativt nära Riksbankens prognoser. Denna positiva syn på ekonomin stärktes ytterligare efter gårdagens barometerindikator från Konjunkturinstitutet, som steg för fjärde månaden i följd i oktober. Nivån på 108,3 fortsätter med andra ord att visa på en starkare tillväxt än normalt för ekonomi, där samtliga huvudsektorer i företagsbarometern bidrog till uppgången. Samma optimism syntes dock inte bland hushållen, som trots en marginell förbättring fortsatt signalerar om en viss pessimism. Bilden av den svenska ekonomin är med andra ord fortsatt motsägelsefull, där vi å ena sidan har negativ styrränta, och å andra sidan en god tillväxt. Det är dock tydligt att de åtgärder som utförts gett stöd för den underliggande inflationen, och i och med de goda utsikterna för ekonomin i stort har vi en grön signal för Sverige i Söderberg & Partners investeringsindikator.

Reporänta med osäkerhetsintervall (Procent, kvartalsmedelvärden)