Makrokommentar: Styrkebesked för svensk ekonomi

30 nov. 2015
Svensk ekonomi fortsätter visa på styrka, och dagens statistik var klart bättre än både konsensusestimaten och Riksbankens egna prognoser. BNP steg med 0,8 procent under det tredje kvartalet, och hela 3,9 procent på årsbasis. Detta efter prognoserna pekade mot en tillväxttakt om 3,4 procent i årstakt. Samtidigt reviderades tillväxten för Q1 och Q2 med +0,2 respektive -0,1 procentenheter

Detta är ett mycket gott tecken, och ger ytterligare stöd åt bilden av en svensk ekonomi som fortsätter visa styrka. Tittar vi på detaljnivå ser vi en bred tillväxt där många olika komponenter bidrar positivt, och framförallt hushållens konsumtion och fasta bruttoinvesteringar, som båda kom in starkare än väntat. Tillsammans med andra indikatorer som pekar uppåt borde detta dämpa mycket av den oro Riksbanken har gällande inflationstakten, som bör röra sig uppåt. Detta faller väl in med KI-barometern, historiskt sett en god indikator för både tillväxt och börs, som fortsätter visa på en starkare ekonomisk tillväxt än normalt. För alla huvudsektorer i företagsbarometern ligger indikatorerna över eller betydligt över sina historiska genomsnitt. Huruvida detta ändrar någonting inför decembermötet återstår att se. Helt isolerat begränsar det nödvändigheten till ytterligare stimulativa åtgärder från Riksbanken, men sådana beslut kommer baseras till väldigt stor grad på hur ECB agerar när rådet samlas på torsdag. Sammantaget är det dock tydligt att den penningpolitik som Riksbanken för, en kombination av ett rekordlågt ränteläge och en svag krona, får önskad effekt.

 

 

 

Källa: Bloomberg, Söderberg & Partners